| امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403

مدیران کانون

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان

رئیس دفتر ریاست
سپیده حاجیان
رئیس دفتر ریاست
بیشتر

مسئول امور حسابداری
صدیقه زبیدی
مسئول حسابداری
بیشتر

مسئول امور اداری
مهری بهداروندی
مسئول امور اداری
بیشتر

مسئول دفتر دادگاه و دادسرای انتظامی
سید حسن طالقانی
مسئول دفتر دادسرای انتظامی
بیشتر

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است. طراحی ، اجرا و پشتیبانی RMS