| امروز یکشنبه 27 خرداد 1403

برگزاری جلسه کمیسیون های افزایش صلاحیت و کمینه آموزش/تاکید بر جایگاه آموزش و تسریع در روند اعطای افزایش  صلاحیت ها

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان

برگزاری جلسه کمیسیون های افزایش صلاحیت و کمینه آموزش/تاکید بر جایگاه آموزش و تسریع در روند اعطای افزایش  صلاحیت ها

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان  :در جلسه ای که امروز و با حضور رییس ، هیأت مدیره و اعضای کمیسیون های افزایش صلاحیت و کمینه آموزش کانون کارشناسان رسمی دادگستری خوزستان برگزار شد ،مشکلات موانع ،رویکرد ها و برنامه های این بخش ها مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

در این جلسه و در بخش آموزش مقرر شد که به نقش و جایگاه آموزش توجه ویژه ای شده و دوره های آموزشی مرتبط با نیاز های تخصصی اعضای کانون تدوین و اجرایی شود، 
همچنین در این جلسه ،دیدگاه های مختلفی در خصوص مشکلات  اعطای افزایش صلاحیت کارشناسان و سلایق مختلف مراجع قضایی در این خصوص بیان شد 

تسریع بر اعطای افزایش صلاحیت ها و آموزش صلاحیت های هر گروه در قالب برنامه ها  و با سر فصل های  آموزشی  مرتبط با آن صلاحیت از مهمترین تصمیمات این جلسه بود

 ارسال دیدگاه

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است. طراحی ، اجرا و پشتیبانی RMS