| امروز شنبه 1 اردیبهشت 1403

صلاحیت ها

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خوزستان

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

 

۱-۱

شناخت و تشخیص فلزات آهنی و فرآوری مربوط

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه استحصال آهن و فولاد و چدن بشکل شمش و غیره

 

۱-۲

شناخت و تشخیص فلزات غیرآهنی و فرآوری مربوط

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه استحصال فلزات غیر آهنی غیر گرانبها بشکل شمش غیره.

۱-۳

شناخت و تشخیص فلزات کمیاب و گرانبها و فرآوری مربوط

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه استحصال فلزات کمیاب و گرانبها

۱-۴

شناخت و تشخیص و ارزیابی انواع قطعات ریخته گری فلزی و قالبها

بررسی و اظهار نظر ذوب فلزات تولید قطعات از طریق روشهای مختلف ریخته گری-ساختمان قالبها و مدلها و انتخاب افزودنیها.

۱-۵

شناخت و تشخیص و ارزیابی انواع قطعات آهنگری و نورد

بررسی و اظهار نظر در مورد قطعات ساخته شده از طریق آهنگری ، نورد ، حدیده کاری ، کشش ، پرسکاری و تراشکاری

۱-۶

تشخیص و ارزیابی روشهای عملیات حرارتی و پوشش دهی و فرم دهی فلزات

بررسی و اظهار نظر انجام عملیات پوشش دهی و حرارتی بر روی قطعات فلزی بمنظور اصلاح مشخصات فنی آنها

۱-۷

تشخیص و ارزیابی تولید مواد فلزی ، متالورژی ، مربوط به جوشکاری و لحیم کاری

اتصال قطعات فلزی و یکدیگر از طریق جوشکاری و لحیم کاری ، بررسی محلهای تحت تاثیر حرارت و عیوب مروبطه و انتخاب الکترودها

۱-۸

تشخیص متالورژی پودر و ایمپلنت

بررسی و اظهار نظر در مورد تهیه مواد اولیه و شکل دهی قطعات با استفاده از پودر فلزات

۱-۹

تشخیص و ارزیابی استحصال فروآلیاژ-آمیژانها و افزودنی ها

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه و استحصال فروآلیاژها

۱-۱۰

تشخیص و ارزیابی انواع خسارتها به فلزات و خوردگی فلزات

بررسی علل بوجود آمدن خسارت و خوردگی در فلزات و راههای جلوگیری از آن

۱-۱۱

تشخیص و ارزیابی نانو ماتریال پایه فلز ، و انواع ماتریال های فلزی ترکیبی

بررسی و اظهار نظر و ارزیابی مواد نانو پایه فلزی بر اساس دانش فنی و قوانین موجود جهانی

۱-۱۲

رسیدگی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

بررسی در مورد اختلاف پیمانکاران و کارفرمایان و مشاوران در ارتباط تولید و شکل دهی و فرم دهی انواع فلزات

۱-۱

تشخیص و ارزیابی انواع سرامیک های ساختمانی

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوط

۱-۲

تشخیص و ارزیابی قطعات چینی و سفید آلات

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوط

۱-۳

تشخیص و ارزیابی محصولات سیمان ، گچ و مواد سرامیکی مستعد گیرس

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه و محصول و طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوطه .

۱-۴

تشخیص و ارزیابی مواد نسوز

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوط به مواد نسوز

۱-۵

تشخیص و ارزیابی مواد و قطعات سرامیکی پیشرفته و نانو

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شکل دهی و ویژگیهای مربوطه

۱-۶

رسیدگی به اختلافا کارفرمایان و مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

بررسی و اظهار نظر در مورد اختلاف بر اساس مقررات مربوط ایران

۱-۷

تشخیص و ارزیابی تولید مواد کمپوزیت و مصنوعات آن

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

امور مربوط به اکتشاف معادن

۱-۱ اکتشاف زمین شناسی معادن
۱-۲ اکتشاف ژئو شیمی معادن
۱-۳ اکتشلف ژئوفیزیک معادن

۱-۲

بهره برداری معادن روباز

۱-۱ استخراج معادن روباز
۱-۲ ایمنی معادن روباز
۱-۳ طراحی و اجراء معادن روباز

۱-۳

بهره برداری معادن زیرزمینی

۱-۱ استخراج معادن زیرزمینی
۱-۲ ایمنی معادن زیرزمینی
۱-۳ طراحی و اجراء معادن زیرزمینی

۱-۴

کانه آرائی و فرآوری مواد معدنی

طراحی فرآیند کانه آرائی و مواد فلزی و غیرفلزی و بهره برداری

۱-۵

بررسی فنی و اقتصادی و ارزیابی معادن و کارپذیری ذخائر معدنی و تعیین و برآورد خسارات در معادن

۱-۱ ارزیابی معادن روباز
۱-۲ ارزیابی معادن زیرزمینی
۱-۳ ارزیابی و برآورد خسارت در معادن

۱-۶

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط

۱- تعیین اجاره بها و اجرت المثل
۲- رسیدگی به حوادث و سوانح در معادن (تعیین میزان خسارت)
۳- تعیین حق امتیاز مجوزهای اعطائی در معادن

۱-۷

رسیدگی به اختلافات بین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

رسیدگی به اختلاف و دعوای کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاوران معدنی

*

امور مربوط به اکتشاف معادن روباز

 

*

امور مربوط به استخراج معادن روباز

 

*

امور اکتشافات معدنی زیرزمینی

 

*

امور بهره برداری معادن زیرزمینی

 

*

امور معادن

 

*

استخراج معادن روباز

 

*

کارشناس معدن و زمین شناسی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار ، چشمه ها و چاهها

اندازه گیری حقابه ها و اجرت المثل منابع آب و برآورد حقوق مترتب بر آن

۱-۲

تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف

برآورد هزینه استحصال و انتقال آب با توجه به ارزش و اعتبار تاسیسات و تجهیزات ، مدیریت نگهداری و بهره برداری

۱-۳

بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی ، زیرزمینی و فاضلابها شامل(چاه ، چشمه ،قنات ، پساب و فاضلاب)

مطالعه رفتار سنجی منابع آب در رابطه با حریم و موقعیت قنوات ، چاهها ، چشمه ها ، نهرها ، زه آبها ، مردابها ، ماندابها ، دریاچه ها و فاضلابها

۱-۴

ارزیابی منابع طبیعی آب و فاضلاب

بررسی عملکرد منابع آب و فاضلاب بر اساس داده های حاصله در مقایسه با استاندارد های متداول

۱-۵

بررسی شبکه های آبیای تحت فشار یا سنتی و خطوط انتقال آب در شبکه های مذکور تا حد اول مزرعه

بررسی سیستمهای اجرائی آبیاری تحت فشار با توجه به نقشه های تنظیمی و داده های اقلیمی وشیمی آب و نیز پراکنش شبکه انهار سنتی آبرسان

۱-۶

علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن

رسیدگی به حوادث قهری و ایجادی و حوادث مترتب بر آن ضمن برآورد ضرر و زیان حاصله

۱-۷

تشخیص علل نشست و نفوذ آب و فاضلاب و فرآیند آن

بررسی فرآیند نشست و نفوذ آب و فاضلاب و اثرات جانبی آن بر محیط اطراف

۱-۸

بررسی چگونگی آلودگی آبها بلحاظ تشخیص و تعیین بار آلایش و تاثیر سوء آن بر صلاحیت مصرف و محیط زیست

سنجش تاثیر انواع آلاینده های منابع آب ضمن استناد به استانداردهای متداول و روش های بهینه سازی.

۱-۹

تشخیص و تعیین قدمت آثار آب در اراضی

بررسی توپوگرافی و ساختار زمین ، پست آب یا بلند آب بودن آن ، شناخت منابع آبرسان در گذشته و حال ، روند نوسان آب در دراز مدت و تاثیر آن بر شرب زمین ضمن استفاده از نقشه های ماهواره ای و سوابق محلی

۱-۱۰

رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان ، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی صلاحیتهای مربوط

تجزیه و تحلیل عملیات اجرائی بر اساس اجزاء طرح ، نقشه ها و نمودارهای مربوط با توجه به محتوای قرارداد تنظیمی ضمن توجه به مواد و مصالح کاربردی

۱-۱۱

علت یابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سیل زدگی ، ریزش و رانش سنگ و خاک ، نشست و لغزش زمین یا گسلش و بریدگی لایه ها و پدیده های آبشکستی و آب بریدگی

بررسی علل حاصل از تاثیر سوء آب و ریزش خاک ، بریدگی و گسلش لایه ها ، نفوذ پذیری و تراکم خاک یا فشار و رانش و رانش آن

۱-۱۲

تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه و رس

شناخت موقعیت بستر و حریم و تغییرات سنواتی آن در رودخانه ها ، انهار و مسیلها ، سواحل دریاها ، دریاچه ها ، تالابها و مردابها بلحاظ تصرفات و یا تاثیر استخراج و برداشت مواد بر پایداری زمین

۱-۱۳

تعیین اثرات ناشی از احداث سد و سازه آبی یا تونل و گالریهای آبرسان و پیامدهای حاصل از آنبر منابع آب

بررسی نتایج حاصل از ایجاد سدها و آبگیرها و نیز حفاری تونلها و آبراهه های سطحی و زیر زمینی بر سازندهای زمینشناسی و منابع آب و خاک اطراف

۱-۱۴ تخصص های ویژه

بررسی مطالعات اجرائی در عملیات ژئوفیزیک ، ژئوشیمی و ژئوتکنیک ، حفاری و چاه پیمائی ، ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب

تشخیص ارزش کابری نتایج مربوط به بررسیهای ، زمین فیزیک ، زمین شناسی ، حفاری و سونداژهای پایه ، ویدئومتری و تراسورهای رنگی و ایزوتوپی

*

امور منابع آب زیرزمینی ( چاه ، چشمه ، قنات )

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

ارزیابی لوازم خانگی

وسائل و اشیاء و اثاثیه منزل اعم از ظروف و فرش و مبلمان و یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشوئی بجز فرش های نفیس

۱-۲

ارزیابی لوازم اداری

وسایل اداری میز و صندلی و مبلمان و منصوبات و تجهیزات اداری و لوازم جانبی

۱-۳

تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و اداری

محاسبه اجرت المثل لوازم خانگی و اداری بر حسب سالهای استفاده و فرسودگی اجناس

۱-۴

تعیین اجرت المثل جهیزیه

محاسبه اجرت المثل جهیزیه

۱-۵

تحریر ترکه و تقسیم سهم الارث لوازم خانگی و اداری

صورت برداری از ماترک متوفی و لوازم خانگی و اداری

۱-۶

تعیین میزان خسارت در لوازم خانگی و اداری

خسارت وارده در اثر آتش سوزی ، سرقت ، تخریب و غیره

*

ارزیابی اموال خانگی و اثاثیه و مبل و سایر احتیاجات عمومی و تعیین میزان خسارت وارده در حوادث آتش سوزی و سیل

 

*

فرش و ارزیابی رشته تلفن ها

 

*

ارزیابی طلاجات، نقره، سکه و مخصوصا در تشخیص عیار آنها

 

*

کسوه و نفقه

 

*

اموال منقول

 

*

ارزیابی فرش

 

*

عکاسی

 

*

تعیین خسارت محموله کالای تجاری و اموال بیمه شده

 

*

اموال منقول ( به استثنای فرش و اشیا عتیقه و قیمتی و زر و جواهرات )

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

شناخت و ارزیابی طلای بدون نگین و شمش آب شده

ارزیابی طلاهای ساخته شده بدون نگین و یا شمش طلا با هر عیار غیر از (طلای هنری)(با استثناء عتیقه جات و احجار کریمه)

۱-۲

شناخت و ارزیابی انواع جواهرات معمولی

ارزیابی انواع جواهرات با پایه طلا یا پلاتین یا نقره با نگین های برلیان ریزه و یا نگین های نیمه بها (باستثناء عتیقه جات)

۱-۳

شناخت و ارزیابی انواع جواهرات گرانبها

ارزیابی انواع جواهرات پیاده و یا با پایه طلا یا پلاتین یا نقره با نگین های برلیان تخمه ای و یا نگین های رنگی گرانبها (مانند زمرد و یاقوت قرمز)(باستثناء عتیقه جات)

۱-۴

شناخت و ارزیابی انواع جواهرات قدیمی و قطعات هنری و ساعت های طلا و جواهرنشان

ارزیابی انواع جواهر و ساعت های گرانبها و قطعات هنری ساخته شده از طلا یا پلاتین و یا نقره همراه با نگین های گرانبها و نیمه بها (باستثناء عتیقه جات)

۲-۱

شناخت و ارزیابی انواع ساعت های معمولی غیر طلا

ارزیابی انواع ساعت های کوارتز و مکانیکی با بهای متعارف برای مصرف عمه مردم

۲-۲

شناخت و ارزیابی انواع ساعت های گرانبها غیرطلا

ارزیابی انواع ساعت های کوارتز و مکانیکی با ساخت کارخانه های معروف و ساعت های قدیمی مچی یا بغلی و یا دیواری غیر از ساعت های طلا و یا جواهر نشان که مروبط به رشته طلا و جواهرات است

۲-۱

شناخت و ارزیابی ظروف و زیور آلات نقره و نقره و نقره خام

ارزیابی شمش نقره و یا قرص و یا گوارسبه یا ظروف یا زیور آلات نقره ساخته شده با هر عیار (باستثناء عتیقه جات)

۲-۲

شناخت و ارزیابی انواع نقره جدید و یا قدیم و کارهای هنری

ارزیابی انواع نقره اعم و از قدیم یا جدید و زیور آلات و ظروف و ساعت نقره و کارهای هنری با نگین های نیمه بها مانند عتیق و فیروزه و مشابه آن (بااستثناء عتیقه جات)

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

شناخت و ارزیاب گلیم و فرش دست بافت

فرش های نو و مستعمل و قدیمی اعم از دست باف و گلیم (غیر از فرش های نفیس و هنری)

۱-۱.

شناخت و ارزیابی گلیم و فرش دست بافت

فرش های نو و مستعمل و قدیمی اعم از دستباف و گلیم (غیر از فرش های نفیس و هنری)

۱-۲

شناخت و ارزیابی خسارت ناشی از آب دیدگی و تخریب فرش دست باف

برآورد خسارت آسیب دیدگی ناشی از ترکیدگی لوله های آب در منازل و یا از طریق تخریب و زیر آوار ماندن فرش - تخریب بوسیله اشخاص به هر نوع - آسیب دیدگی بر اثر شستشوی فرش در قالیشوئی

۱-۳

شناخت و ارزیابی خسارت وارده به فرش های دست باف بیمه شده در حین حمل

برآورد خسارت فرش های بیمه شده صادراتی که در حین حمل به کشور مقصد دچار آتش سوزی یا هر گونه تخریب شده که شرکت های بیمه یا شرکت های حمل و نقل موظف به پرداخت ضرر و زیان وارده به فرش می باشند با توجه قرادادهای منعقده

۱-۴

ارزیابی و برآورد قیمت فرش های دست باف که قابل رویت نیستند

برآورد قیمت فرش های مسروقه که امکان رویت فرش ها میسر نمباشدو هرگونه فرشی که نیاز به قیمت گذاری داشته باشد و رویت ان امکان پذیر نباشد .

۱-۵

شناخت و ارزیابی قیمت خریداری و اظهار نامه های گمرکی فرش های دست باف صادراتی

بررسی دعاوی و اختلاف بین تجار در خصوص فرش های صاد شده به خارج از کشور با توجه به اظهار نامه های گمرکی و اظهار نظر در خصوص قیمت های خریداری شده اینگونه فرش های دست باف

۱-۶

شناخت و ارزیابی فرش های هنری - موزه ای و قدیمی

ارزیابی انواع فرش های هنری و موزه های و قدیمی

۱-۷

رسیدگی به دعاوی مختلف بین سفارش گیرنده و سفارش دهنده

کارشناسی در دعاوی بین سفارش گیرنده بافت فرش (پیمانکار) و کارفرما اعم از داخل یا خارج از کشور با توجه به قرارداد منعقده و زمان سفارش و تعهدات صندوق ضمانت صادرات در صورت بیمه بودن سفارش

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

تشخیص و ارزیابی فرآورده های گوشتی

ارزیابی انواع گوشت (قرمز و سفید) ، آبزیان ، طیور ، تخم مرغ (خام و فرایند شده ) و فرآورده های آنها

۱-۲

تشخیص و ارزیابی شیر و فرآورده های آن

ارزیابی انواع شیر (خام و فرآیند شده) و فرآورده های آنها : پنیر ، ماست ، خامه ، کره ، کشک ، بستنی ، دوغ ، آب پنیر ، شیر خشک - غذای کودک

۱-۳

تشخیص و ارزیابی فرآورده های غلات ، حبوبات ، خشکبار

ارزیابی انواع غلات ، آرد ، بلغور ، انواع نان ، شیرینی ، بیسکوئیت ، کیک ، کلوچه ، رشته ، ماکارونی ، نشاسته ، گلوتن ، انواع خشک شده میوه ها ، مغزه ها و دانه های حبوبات (خام و بوداده)

۱-۴

تشخیص و ارزیابی فرآورده های سبزیها ، میوه ها و آشامیدنی ها

ارزیابی سبزیها و میوه ها (خام و فرآیند شده) و فرآورده های آنها-آب میوه ها و سبزیها ، کنسانتره ها (ساده و مخلوط ، پودر و منجمد)آبهای آشامیدنی ، یخ ، نوشابه های گازدار و بدون گاز ، چای ، قهوه ، نسکافه ، شربتها و غیره.

۱-۵

تشخیص و ارزیابی روغنها ، چربی ها ، چاشنی ها ، ادویه ها و افزودنی ها

ارزیابی روغنها و چربیها نباتی خام و تصفیه شده مایع و جامد ، روغنهای حیوانی ، مارگارین ، دانه ها و میوه های روغنی ، کنجاله ها- انواع افزودنی ها - انواع ادویه ها- نمک ها - چاشنی ها - سس ها و غیره

۱-۶

تشخیص و ارزیابی شیرین کننده ها و فرآورده های قنادی

ارزیابی قند ، شکر ، عسل ، گلوکز و سایر شیرین کنند های طبیعی ف ملاس - فرآورده های قنادی ، کاکائو و شکلات

۱-۷

بررسی و ارزیابی فرآیند تهیه مواد غذائی

ارزیابی و تعیین روش تهیه و فرآیندهای مختلف غذائی

۱-۸

بررسی و ارزیابی الگوهای مصرف و مکمل های غذائی

ارزیابی مواد اولیه ،نوع و مقدار مواد متشکله ، میزان مصرف غذا-تعیین اندازه مصرف و مقایسه آن با (RDA) و (DRI) در تهیه، پخت و توزیع مواد غذائی (تغذیه گروهی) مکمل های غذایی(ویتامین ،مواد معدنی و سایر ریز مغزیها)

*

صنایع غذائی ( مواد غذائی )

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱

بررسی و ارزیابی مواد اولیه فرآورده های داروئی ، بهداشتی ، آرایشی

بررسی و ارزیابی و اظهار نظر و قیمت گذاری مواد اولیه داروسازی - آرایشی - بهداشتی و دارو های گیاهی

۲

بررسی و ارزیابی اقلام داروئی و آرایشی وبهداشتی

تعییم قیمت و ارزیابی و اظهار نظر در مورد اقلام موجود در داروخانه ها ، مراکز توزیع و نگهداری دارو و لوازم بهداشتی و آرایشی

۳

بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اعتیاد آور و تشخیص مسمومیتهای داروئی

بررسی و ارزیابی و قیمت گذاری و اظهار نظر در مورد مواد مخدر و اعتیاد آور و سم شناسی داروئی و تشخیص خواص و اثرات داروها

۴

بررسی و ارزیابی فرآورده های بیولوژیک

بررسی و ارزیابی و قیمت گذاری و اظهار نظر در مورد فرآورده های بیولوژیک واکسن ها ، سرم ها ، محصولات حاصل از تخمیر ، داروهای هموپاتی

۵

تعیین حق الامتیاز و پروانه داروخانه ها

بررسی قیمت گذاری ، تعیین ارزش و اظهار نظر در امور داروخانه ها و محل نگهداری دارو ، لوازم بهداشتی و آرایشی و تعیین ارزش پروانه ها

۶

رسیدگی به امرو فنی و تخصصی داروخانه ها

رسیدگی به اختلافات فی مابین صاحبان داروخانه ها و مدیران فنی داروخانه ها و بهداشت و ضوابط و مقررات داروخانه داری

*

تجزیه مواد غذایی و آشامیدنی و امور داروئی و آرایشی، علوم آزمایشگاهی و بالینی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات داخلی

رسیدگی کیفی به قراردادهای تجاری داخلی

۱-۲

رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی صادرات و واردات

رسیدگی کیفی به قراردادهای تجاری و واردات و صادرات کالا و خدمات

۱-۳

رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات بین المللی

رسیدگی کیفی به قراردادهای تجاری و وراردات و صادرات کالا و خدمات

۱-۴

رسیدگی به اختلاف ناشی از نحوه عملکرد شرکتهای بازرسی کالا و شرکتهای خدماتی در قراردادهای داخلی و خارجی

به شرح عنوان صلاحیت

۱-۵

رسیدگی به اختلافات بازرگانی و تجاری مربوط به قراردادهای : بیع متقابل (buy back) فایننس (finance) ساخت ، بهره برداری ، و انتقال مهندسی تدارکات و اجرا کلید در دست و نظایر آنها

به شرح عنوان صلاحیت

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی

اظهار نظر در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در بیمه آتش سوزی و طخرهای تبعی شامل سیل و زلزله و طوفان و ... و نیز مسوولیتهای مترتب بر آن

۱-۲

بیمه های باربری

اظهار نظر در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در هر یک از انواع بیمه باربری دریایی زمینی ، و هوائی و موولیت متصدیان حمل کالا زیان همگانی و امور مرتبط دیگر

۱-۳

بیمه های اتومبیل

اظهار نظر در مسائل مرتبط با بیمه بدنه و بیمه مسوولیت انواع خودرو ، تعهدات بیمه گر در مورد زیانهای مالی و جانی وارد به سرنشین خودرو یا اشخاص ثابت

۱-۴

بیمه های مهندسی ، کشتی ، هواپیما

اظهار نظر در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در بیمه های تمام خطر مقاطعه کاری ، تمام خطر نصب ، شکست ماشین و مسوولیت های مترتب بر آنها و بیمه های بدنه و مسوولیت کشتی و هواپیما

۱-۵

بیمه های مسوولیتهای حرف مختلف

اظهار نظر در مسائل مرتبط با بیمه های مسوولیت مستقل از قبیل مسوولیت کارفرما در مقابل کارگران ، مسوولیت های حرفه ای پزشکان ، مهندسین و کارشناسان ، وکلا و حسابداران و حسابرسان و بیمه موجودی صندوق و دیگر

۱-۶

بیمه های عمر و حوادث و درمان

اظهار نظر در تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در هر یک از انواع بیمه های عمر و پس انداز و حوادث و بیماری و بیمه های تامین اجتماعی ، اعم از بیمه های انفرادی یا گروهی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

تعیین نفقه زوجه و اقارب

شامل هزینه های متعارف زندگی زوجه با لحاظ شئونات و هزینه متعارف زندگی اقارب در حد استطاعت مالی منفق به نحوی که خود در عسرت قرار نگیرد

۱-۲

تعیین مهرالمثل و مهر المتعه

مبلغی که در صورت عدم تعیین مهریه در هنگاه عقد با لحاظط اماثل و اقارن زوجه بعنوان مهریه زوجه تعیین میشود .

۱-۳

تعیین اجرت المثل زوجه

مبلغی بابت خدماتی که زن در طول زندگی مشترک زناشوئی بدون قصد تبرع در منزل شوهر خود انجام داده است

۱-۴

تعیین ارش البکاره

مبلغی که در صورت ازاله بکارت دوشیزه با ارتکاب جرم تعیین می شود و مرتکب ملزم به پرداخت آن است

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

رسیدگی به چگونگی نگهداری حسابها و عملکرد واحدهای مذکور از جهت تشخیص در آمد و هزینه ها با توجه به اساسنامه اشخاص حقوقی و یا اهداف و برنامه های پیش بینی شده اشخاص حقیقی

۱-۲

حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، از جمله بنیادها ، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

رسیدگی به نحوه نگهداری حسابها و عملکرد مالی موسسات و نهادهای مذکور با توجه به اساسنامه ، اهداف و مصوبات مجامع آنها در چارچوب مقررات مربوط به دریافت ها ، پرداخت ها ، در آمد ها و هزینه های این نهادها می باشد.

۱-۳

حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی

رسیدگی به عملکرد بودجه پیشنهادی ، بودجه مصوب ، تخصیص اعتبارات و تطبیق بودجه با اعتبارات مصرفی و قوانین و مقررات مربوط به آنها

۱-۴

حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

رسیدگی به صورتهای مالی سالانه شامل قیمت تمام شده محصولات تولیدی ، ترازنامه ، سود و زیان با توجه به عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی مورد نظر و با نظر گرفتن مقررات و مصوبات موضوعه در واحدهای صنعتی یا تولیدی مربوط و بررسی قیمت تمام شده محصولات تولیدی.

۱-۵

حسابرسی امور مالیاتی

رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی ، مالیات ابرازی و منشاء محاسبات مالیاتی مربوط به امور موسسات خدماتی ، بازرگانی ، تولیدی و صنعتی و سایر موسسات مشمول مالیات اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

۱-۶

حسابرسی بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری

رسیدگی به صورتهای مالی شامل ترازنامه ، سود و زیان آور و سایر امور مالی این موسسات با توجه به اساسنامه ، مصوبات مجامع و هیئت مدیره با درنظر گرفتن مقررات مربوط به آنها

۱-۷

حسابرسی امور بورس

تطبیق مقرات سازمان بورس و شرکت بورس با موضوع و پذیرش شرکتها و مکانیزم خرید و فروش و مطابقت با مقررات مالی ، مالیاتی ، تجاری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

۱-۸

ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی

تجزیه و تحلیل و بررسی صورتهای مالی ، قوانین و مقررات مختلف مالیاتی ، تجاری ، امور بازرگانی و اقتصادی و رعایت اصول و موازین حسابداری و حسابرسی و مقررات مربوط به منظور ارزیابی سهام

۱-۹

ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی

تجزیه و تحلیل و بررسی صورتهای مالی ، قوانین و مقررات مختلف مالیاتی ، تجاری ، امور تولیدی (فرآیندهای تولید) و اقتصادی و رعایت اصول و موازین حسابداری و حسابرسی جهت ارزیابی سهام مذکور

۱-۱۰

ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، قوانین و مقررات مختلف بانکی ، مالیاتی ، تجاری و اقتصادی و رعایت اصول و موازین حسابداری و حسابرسی جهت ارزیابی مذکور

*

حسابداری و حسابرسی

 

*

حسابداری و حسابرسی موسسات حقیقی و حقوقی و بانکداری و امور ارزی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-

بررسی اختلافات ناشی از ارائه خدمات بانکها و موسسات اعتباری

 

۲-

بررسی صحت تخصیص منابع سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات و جایزه حسابهای مذکور

 

۳-

بررسی عملکرد قراردادهای اعتباری و تجهیز منابع و تطبیق با عقود اسلامی و تخصیص آن .

 

۱-۱

بررسی رعایت نسبتهای لازم الرعایه در بانکها و موسسات اعتباری

رسیدگی به اختلافات پیش آمده به علت خدماتی که بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات میبایت ارایه نمایند .

۱-۲

بررسی صحت تخصیص منابع سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات و جایزه حسابهای مذکور .

رسیدگی به حساب سپرده های قرض الحسنه و نحوه تخصیص آن و اطمینان از صحت مقایسه سهم جایزه حسابهای مذکور و کفایت ذخایر لازم .

۱-۳

بررسی عملکرد قراردادهای اعتباری و تجهیز منابع و تطبیق با عقود اسلامی و تخصیص آن

رسیدگی به قراردادهای نسهیلات ، محاسبات سهم سود ، رعایت شرایط قرارداد و اخذ تضمین ها ، وثایق و تضمین وثایق مازاد

۱-۴

بررسی رعایت نسبت های لازم الرعایه در بانکها و موسسات اعتباری

رسیدگی به نسبت های تخصیص منابع شامل سهم تخصیصی به دارایی های ثابت ، سرمایه گذاری ها ، نسهیلات ، عقود معین و نیز کفایت ذخایر و نسبت کفایت سرمایه

۱-۵

بررسی مدیریت ریسک و رتبه سنجی متقاضیان تسهیلات

اظهار نظر در مورد رتبه اعتباری متقاضیان تسهیلات ، تعیین نرخ سود با توجه به شرایط اعتباری وثایق مشتری ، تعیین ظریفیت استقراض ، ریسک سنجی و پیشنهاد روش های انتقال ، کاهش مدیریت ریسک

۱-۶

بررسی مراحل صدور اوراق در بورس و اختلافات ناشی از تصمیمات مدیریت بورس

بررسی رعایت مقررات صدور اوراق بهادر در بورس و صحت و درستی اطلاعات ارائه شده توسط ناشر ، متعهد پذیره نویس ، بازار گردان و دیگر ارکان انتشار اظهار نظر در مورد اختلافات فی مابین

۱-۷

بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و صحت انجام معاملات در بورس مختلف

رسیدگی به رعایت مقررات مربوط به انجام معاملات سرمایه گذاری ، رعیت قراردادهای سبدگردانی ، رعایت شرایط امیدنامه و اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری ، اظهار نظر در خصوص عملکرد صندوق سرمایه گذاری مدیران سرمایه گذاری

۱-۸

بررسی انجام تعهدات و اختلافات بین عوامل بورس

رسیدگی به رعایت مقررات و ضوابط توسط بورس ها ( اوراق بهادر ، کالا ، انرژی و فرابوری ایران ) ، کارگزاران ، ناشران ، عرضه کنندگان کالا و انرژی

۱-۹

بررسی صحت محاسبه سود قطعی و حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری

رسیدگی به حساب سپرده های سرمایه گذاری ، سود علی الحساب پرداختی و تعیین سود قطعی و نیز حق الوکاله بانکها و موسسات اعتباری

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

بررسی خدمات حمل و نقل دریائی

ارزیابی و تعیین حدود مسوولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی دریائی ناشی از قراردادها ،اسناد ، قوانین و مقررات رویه ها و عرف بین المللی خمل و نقل دریائی

۱-۲

بررسی خدمات حمل و نقل هوائی

ارزیابی و تعیین حدود مسوولیتهای عموامل حمل و نقل بین المللی هوائی ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات ، رویه ها و عرف بین المللی حمل و نقل هوائی

۱-۳

بررسی خدمات حمل و نقل جاده ای

ارزیابی و تعیین حدود مسوولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی جاده ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات ، رویه ها و عرف بین المللی حمل و نقل جاده ای

۱-۴

بررسی خدمات حمل و نقل ریلی

ارزیابی و تعیین حدود مسوولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی ریلی ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات ، رویه ها و عرف بین المللی حمل و نقل ریلی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

 

۲

تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء

 

۳

اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

 

۴

ارزیابی وسائل نقلیه موتوری زمینی

 

۵

تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

 

۱

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

صلاحیت مهندسین مکانیک

۲

تعیین خسارت تعمیرگاهی

 

۳

اجرت المثل و اجاره بهاء

 

*

تعیین میزان خسارت ماشین های سنگین

 

*

ارزیابی و مکانیکی ماشین آلات کشاورزی

 

*

ارزیابی خسارت وارده بر وسائط نقلیه موتوری و ارزیابی ماشین آلات صنعتی کارخانجات

 

*

تشخیص اصالت خودرو

 

*

شماره موتور شاسی

 

*

دستکوبی و تشخیص دستکوبی شماره موتور و شاسی وسائط نقلیه موتوری

 

*

تعیین میزان خسارت وارده به وسائط نقلیه موتوری زمینی

 

*

بازسازی صحنه تصادفات وسائط نقلیه موتوری زمینی

 

*

ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی سبک و سنگین

 

*

تعیین نوع خسارت

 

*

رسیدگی به تصادفات رانندگی

 

۱-۱

رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی و امور گواهینامه

۱- نمره منفی تخلفات در جهت ابطال گواهینامه
۲- تطبیق زمان ، مکان ، نوع وسیله نقلیه با نوع تخلف .
۳- بررسی صحت اخطاریه و برگ جریمه .

۱-۲

رسیدگی به صحت جریان امور شماره گذاری (احراز مالکیت - احراز اصالت - تغییر وضعیت - تغییر کاربری)

۱- صحت جریان اولیه شماره گذاری در خصوص اتومبیلهای دوقلو و سه قلو
۲- تغییر وضعیت وسایل نقلیه .
۳- تغییر کاربری وسایل نقلیه .

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

ارزیابی لکوموتیوهای دیزلی و واگنهای راه آهن

 

۱-۲

ارزیابی لکوموتیوهای برقی و واگن های راه آهن

 

۱-۳

بررسی سوانح ریلی

برخورد وسائط نقلیه ریلی با وسائط نقلیه جاده های ، اشخاص در حریم راه آهن و ایستگاهها و برخورد وسائط نقلیه ریلی با وسائط نقلیه ریلی ، فرار قطار و خروج قطار و وسائط نقلیه ریلی از خط .

۱-۴

رسیدگی به ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی

ارزیابی خسارت وارده به خطوط ریلی و پل ، بالاست ، تراورس ، ریل ، سوزت و متعلقات ریل و بررسی معایب آنها .

۱-۵

رسیدگی به ارزیابی سیستمهای کنترلی ریلی

شامل کنترلهای محلی و از راه دور

۱-۶

رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی زیرزمینی (مترو)

 

۱-۷

رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط .

رسیدگی به اختلافات دعاوی کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی .

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات

رسیدگی و اظهار نظر به علل تصدفات بین دو یا چند شناور با هم یا با سایر تجهیزات ، تاسیسات بندری و دریایی از قبیل ایستگاههای راهنمایی و اسکله های ثابت یا شناور و تعیین مسئولیت های در سوانح و بررسی کلیه اتفاقات و حوادث مربوط به عملیات غواصی

۱-۲

رسیدگی به سوانح و تصادفات دریایی با قدرت بیشتر از ۳۰۰۰ کیلووات

رسیدگی و اظهار نظر به علل تصدفات بین دو یا چند شناور با هم یا با سایر تجهیزات ، تاسیسات بندری و دریایی از قبیل ایستگاههای راهنمایی و اسکله های ثابت یا شناور و تعیین مسئولیت های در سوانح و بررسی کلیه اتفاقات و حوادث مربوط به عملیات غواصی

۱-۳

تشخیص و بررسی و ارزیابی کشتیها با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات

ارزیابی تجهیزات برقی - مکانیکی - الکترونیکی - مخابراتی و سازه کشتی و کشتی

۱-۴

تشخیص و بررسی و ارزیابی کشتیها با قدرت بیشتر از ۳۰۰۰ کیلووات

ارزیابی تجهیزات برقی - مکانیکی - الکترونیکی - مخابراتی و سازه کشتی و کشتی

۱-۵

رسیدگی به خسارت وارده به تجهیزات فنی شناورها و ارزیابی آنها با قدرت کمتر از ۳۰۰۰ کیلووات

بررسی و اظهار نظر به اشکالات فنی موتورها ، ژنراتورها ، سایر ماشین آلات و تجهیزات فنی عرشه شناورها و همچنین کشف علل خسارات وارده به آنها ارائه دلایل و استدلالهای لازم به نحوه کار تجهیزات فنی و تعیین میزان خسارت وارده

۱-۶

رسیدگی به خسارات وارده به تجهیزات فنی شناورها و ارزیابی آنها با قدرت بیشتر از ۳۰۰۰ کیلووات

ررسی و اظهار نظر به اشکالات فنی موتورها ، ژنراتورها ، سایر ماشین آلات و تجهیزات فنی عرشه شناورها و همچنین کشف علل خسارات وارده به آنها ارائه دلایل و استدلالهای لازم به نحوه کار تجهیزات فنی و تعیین میزان خسارت وارده

۱-۷

بررسی ساخت شناور و تعیین خسارت ناشی از نقص موجود در طراحی

بررسی و اظهار نظر در مورد ساختمان کشتی و سکوهای شناور ، فانوسها و فارهای دریایی و همچین اظهار نظر به علل خسارت وارده به آنها و تعیین مقصر و برآورد علل و دلایلی که باعث نقص و یا تخریب آنها شده است .

۱-۸

بررسی و تشخیص نحوه استقرار و نگهداری کالا در کشتی و تعیین عوامل ایجاد خسارات مترتبه

بررسی و اظهار نظر در مورد چگونگی استقرار و شیوه حمل کالا و نحوه بارگیری و بسته بندی کالا و تعیین عوامل ایجاد خسارات .

۱-۱

رسیدگی به سوان و حوادث دریائی و شرایط کار در دریا و روی کشتی تا ظریفیت ۵۰۰ تن ناخالص

رسیدگی به کلیه سوانح و حوادث دریائی با توجه به ضوابط و مقررات

۱-۲

رسیدگی به خسارت وارده به بدنه کشتی و تجهیزات کشتی تا قدرت ۷۵۰ کیلووات

رسیدگی و تعیین خسارت وارده به کشتی و تجهیزات آن

۱-۳

رسیدگی و تعیین علل و مسببین و میزان خسارت در عملیات زیرآبی به تجهیزات و نفرات تا عمق ۳۰ متر

رسیدگی به حوادث زیر دریا که منجر به خسارت تجهیزات و افراد شده باد تا عمق ۳۰ متر

۱-۴

رسیدگی به وقایع مرتبط با آلودگی ناشی از کشتیها ، پوشش حمایتی ، حقوق دریائی

رسیدگی به مسائل آلودگی و پوشش های حمایتی دریائی و حقوق

۱-۵

ارزیابی انواع شناروها و لایروبها تا ظرفیت نا خالص ۳۰۰۰ تن

تعیین ارزش انواع شناورها تا ظریفیت نا خالص ۳۰۰۰ تن

۱-۶

ارزیابی انواع شناورها و لایروبها با ظرفیت بالاتر ۳۰۰۰ تن نا خالص

تعیین ارزش انواع شناورها و لایروبها با ظرفیت بالاتر از ۳۰۰۰ تن نا خالص

۱-۷

رسیدگی اختلافات طراحی و ساخت و ارزیابی انواع شناورها تا قدرت موتور ۳۰۰۰ کیلووات

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

رسسیدگی به اقداماتثبتی از بدو شماه گذاری و توزیع اظهار نامه و مراحل ثبتی و انتشار آگهی ها و تحدید حدود و تفکیک و سایر اقدامات تا مرحله صدور سند مالکیت و بعد از آن

2-

رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

رسیدگی بنحوه تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضاء و ازدواج و طلاق و بررسی مدارک و مستندات مربوطه و تشخیص مطابقت اسناد با مقررات و نیز احراز صحت عملیات اجرای مفاد اسناد رسمی.

3-

تشخیص حدود ثبتی املاک

تطبیق حدود مشخصات ملک ، مندرج د اسناد و سوابق ثبتی ، با وضعیت ملک در طبیعت و تشخیص آن یا تشخیص اختلافات و مغایرتها اعم از تجاز ، تداخل و تعارض در املاک و دیگر موارد ارجاعی از محاکم قضائی و سایر مراجع

4-

پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوائی

تطبیق مشخصات ملک اعم از پلاک ثبتی ، مساحت و حدود و پیاده نمودن آن بر روی زمین و نقشه هوائی و تطبیق مشخصات ثبتی با عوارضموجود در طبیعت.

5-

ارزیابی املاک موضوع مواد 147-148 اصلاحی قانون ثبت

تعیین بهای زمین هائی که در اجرای مقررات مواد 147-148 اصلاحی قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت شده.
تبصره : در صورتی که در این زمینی ها ساختمانهای مسکونی متعارف وجود داشته باشد ارزیابی آن منحصرا نیز جز صلاحیت بند 5 خواهد بود

6-

رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک

رسیدگی به صحت عملیات افراز املاک و تطبیق آن با قوانین افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و آئین نامه اجرائی آن و نیز مقررات تملک آپارتمانها و سایر قوانین و مقررات مربوطه.

*

امور ثبتی اسناد و املاک

 

*

ارزیابی ساختمانهای متعارف

 

*

ارزیابی املاک

 

*

پیاده کردن محدوده املاک

 

*

ارزیابی املاک موضوع قانون و آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای دارائی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل)

-

2-1

تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن

-

3-1

بررسی انطباق طرح های تفکیک و افراز اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی

-

4-1

بررسی انطباق طرح های تفکیک و افراز ساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازی

-

5-1

بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح و توسعه شهری

-

6-1

بررسی انطباق شهری ساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازی

از قبیل میزان تراکم ، سطح اشغال ، تعداد طبقات و سایر مشخصات ساختمان.

7-1

بررسی میزان خسارات ناشی از اجرای ساختمانهای مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی به املاک پیرامون آنها

از قبیل مشرفیت ، سایه اندازی ، دید و منظر ، بر و کف ، تراکم و . . .

8-1

بررسی سوابق کسبی و نحوه استفاده از ساختمانها

-

9-1

بررسی و انطباق میزان عوارض تفکیک ، افراز و تغییر کاربری اراضی شهری و ساختمانها با قوانین و مقررات و مصوبات مربوطه

ار قبیل عوارض صدور پروانه ، گواهی پایان کار ساختمان ، ارزش افزوده ، حق مرغوبیت ، حق مشرفیت ، پذیره ، تبدیل یک واحد به چند واحد و . . .

10-1

بررسی و اظهار نظر در مورد روند تهیه و انطباق و تصویب برنامه ها و طرح های توسعه شهری و شهرسازی با شرح خدمات و قوانین و مقررات و مصوبات شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و برآورد هزینه آنها

شامل طرح های جامع و تفصیلی شهری ، طرح های شهری و روستائی ، طرح های ساختاری-راهبردی ، طرح های تفصیلی پایه ، موشعی و موضوعی ، طرح های بهسازی ، نوسازی و مرمت بافت های شهری ، طرح های آماده سازی توسعه های جدید در شهرها ، طرح های ویژه ، طراحی فضای شهری ، طراحی شهرکهای (مسکونی ، صنعتی ، توریستی و سایر شهرکها ) و شهرهای جدید ، طرح های جدید ، طرح های توسعه و عمران (جامع) شهرستان (ناحیه ای )، طرح های مجموعه های شهری ، طرح های سامان دهی فضا و سکونتگاههای روستائی ، طرح کالبری ملی و منطقه ای ، طرح آزمایش سرزمین و ...

11-1

بررسی و اظهار نظر در خصوص اسناد طرح های توسعه شهری

از قبیل نقشه استفاده ازاراضی ، شبکه ارتباطی ، محدوده قانونی و حریم شهرها ، ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی و ...

12-1

بررسی و اظهار نظر در خصوص مکان یابی انواع خدمات و فضا های شهری

-

13-1

رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان ، مهندسان مشاور و پیمانکاران تهیه کننده طرح های توسعه شهری و شهرسازی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

الف - 1

تعیین و تشریح وضعیت

 

الف-2

تطبیق وضعیت

 

الف-3

متره و برآورد

 

الف -4

رسیدگی صورت کارکرد

 

الف-5

تشخیص حسن انجام کار؛ تعیین علت و میزان خسارات

 

الف-6

ارزیابی اراضی مسکونی

 

الف-7

ارزیابی املاک مسکونی

پیش نیاز: داشتن صلاحیتهای ردیفهای (الف-3)و (الف-6)
تبصره :(1) کسانیکه دارای صلاحیت ارزیابی ساختمان های متعارف بوده اند کماکان بهمان صورت حفظ می شود.
تبصره : (2) کمیسیون های تشخیص صلاحیت در صورت احراز صلاحیت علمی و تجربی متقاضی می توانند الف 7 را همزمان با الف 6 و الف 3 اعطا نمایند.

الف-8

اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی

پیش نیاز : داشتن صلاحیت ردیف (الف - 7)

الف-9

سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

پیش نیاز: داشتن صلاحیت ردیف (الف-8)
تبصره : (1) همزمان با اعطاء این صلاحیت پسوند مسکونی از صلاحیتهای ارزیابی و اجاره بهاء و اجرت المثل حذف می شود.

الف-10

رسیدگی به اختلافات کارفرما ، مشاور و پیمانکار

شرایط احراز : طبق ضوابط و مقررات ضمیمه

الف-11

افراز

پیش نیاز: داشتن حداقل 5 سال سابقه کارشناسی و دارا بودن صلاحیتهای :
-ارزیابی اراضی مسکونی و املاک مسکونی.
- سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت
- دارا بودن شرایط احراز صلاحیت تشخیص حدود ثبتی.

الف -12

تشخیص اراضی دائر ، بایر و موات (ساختمان)

پیش نیاز : داشتن صلاحیت الف -7 و بهمراه کارشناس امور ثبتی.

ب-1

امور فنی راه ، راه آهن ، و باند فرودگاه

 

ب-2

امور فنی تونل ، پناهگاه و مترو

 

ب-3

امور فنی سد سازی و تاسیسات انتقال آب

 

ب-4

امور فنی سازه های دریائی و تاسیسات ساحلی

 

ب-5

امور فنی مصالح ساختمانی : فولاد ، بتن ، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی

 

ب-6

مکانیک خاک و پی سازی

 

ب-7

محاسبات فنی ساختمان

 

ب-8

محاسبات فنی ساختمان های ویژه (سد ، تونل ، پل ، اسکله ، برج آب)

 

ب-9

انطباق ساختمان با طرح های مصوب معماری

 

ب-10

بررسی و اظهار نظر در استانداردهای معماری در ساختمان

 

*

ارزیابی ساختمانها

 

*

ارزیابی اراضی غیرمزروعی، شهری

 

*

امور مربوط به ابنیه فنی و تعیین خسارت آنها

 

*

تشخیص حدود ثبتی

 

*

اختلافات ملکی

 

*

نفقه و کسوه

 

*

تطبیق حدود ثبتی

 

*

تفکیک اراضی

 

*

ارزیابی ساختمان ها اعم از بتن آرمه و فلزی و متعارف

 

*

ارزیابی مصالح ساختمانی

 

*

امور راهسازی و پلسازی

 

*

نقشه برداری

 

*

آسفالت

 

*

تشخیص حسن انجام کار

 

*

تشخیص و تطبیق حدود ثبتی

 

*

برآورد مصالح و مخارج

 

*

تفکیک و تشخیص حدود ثبتی

 

*

کارهای آبی و تاسیسات وابسته ( فقط از نظر ساختمان هیدرولیکی )

 

*

سازه های آبی و تجهیزات هیدرومکانیکی و هیدرولیکی مربوطه

 

*

تعیین و تشخیص حدود ثبتی

 

*

برآورد مصالح پایکار

 

*

شهرسازی

 

*

معماری و شهرسازی ( شکایات مطروحه در دادگستری ها بر علیه شهرداری ها از ریق شهروندان در مورد مسائل مربوط به پیاده کردن طرح های هادی جامع و تفصیلی )

 

*

امور فنی سدسازی و تاسیسات انتقال آب

 

*

تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات و برآورد هزینه تعمیرات

 

*

ارزیابی ساختمانهای متعارف مسکونی

 

*

تعیین میزان خسارت و تعمیرات

 

*

تعیین میزان خسارت وارده به ساختمانهای مسکونی

 

*

ارزیابی ساختمانهای قدیمی

 

*

تعیین و تشریح وضعیت برای تامین دلیل

 

*

ارزیابی اراضی مسکونی، غیرمسکونی

 

*

امور مربوط به راهسازی و پلسازی و آسفالت

 

1 ) الف -10

رسیدگی به اختلافات کارفرما ، مشاور و پیمانکار ( رتبه 1)

 

2) الف 10

رسیدگی به اختلافات کارفرما ، مشاور و پیمانکار ( رتبه 2)

 

3) الف 10

رسیدگی به اختلافات کارفرما ، مشاور و پیمانکار ( رتبه 3 )

 

#

تطبیق وضعیت ( با : نقشه ، قرارداد ، ضوابط و مقررات ، قدمت ، نوع و ...)

 

#

ارزیابی اراضی ( مسکونی ، غیرمزروعی )

 

*

تعیین مقادیر و برآورد هزینه ساختمان

 

*

ارزیابی واحدها و ساختمانهای مسکونی

 

*

برآورد هزینه تعمیرات و میزان خسارات وارده

 

*

ارزیابی اراضی غیرمزروعی

 

*

تطبیق وضعیت ( با نقشه ، قرارداد ، ضوابط ، مقررات و قدمت )

 

*

اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک

 

*

تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرای عملیات

 

الف - 11

تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

ندارد

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

تعیین و تشریح وضعیت (تامین دلیل) تزئینات و معماری داخلی ساختمان

-

1-2

تطبیق وضعیت با (نقشه ، قرارداد ، ضوابط ، مقررات ، قدمت ، نوع) مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان

-

1-3

تعیین علت بروز و میزان خسارت وارده به تزئینات و معماری داخلی ساختمان

-

1-4

تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و حسن انجام کار تزئینات و معماری داخلی ساختمان

-

1-5

رسیدگی و ارزیابی تزئینات و معماری داخلی ساختمان های ویژه

-

1-6

تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرا و برآورد هزینه تعمیرات مربوط به قراردادهای تزئینات و معماری داخلی ساختمان

-

1-7

رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

بررسی و مقایسه طرح های مصوب ترافیکی و حل و نقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط

بررسی و ارزیابی طرح های مطالعاتی در زمینه احداث ، توسعه ، بهسازی ، بهره برداری و نگهداری راه ها ، راه آهن ، بنادر و فرودگاها.
- بررسی و ارزیابی مطالعات ترافیکی و حمل و نقل طرح های جامع ، تفصیلی و توسعه شهری و طرح های ساماندهی ، نوسازی و بهسازی بافت های شهری.
- بررسی و ارزیابی مطالعات عوارض سنجی ترافیکی ناشی از احداث و یا تغییر انواع کاربری ها شامل بنا های شهری اعم از کاربری های مسکونی ، اداری ، تجاری ، خدماتی ، بهداشتی و درمانی ، آموزشی و ... بر وضعیت عبور و مرور ، پارکینگ و ...
- بررسی و ارزیابی مطالعات تحلیل ترافیک و سطح خدمت شامل تردد ، سرعت ، چگالی، مدل های اساسی جریان ترافیک ، مدل های تردد ترافیک ، تحلیل تردد ، تحلیل ترافیکی در گلوگاهای راه، تحلیل ترافیک در تقاطع ها، تحلیل سطح خدمت راهها، تعیین سرعت آزاد تردد ، تعیین نرخ تردد خدمت راه ها و حجم ترافیکی طراحی.
- بررسی و ارزیابی مطالعات طراحی و اصلاح هندسی انواع تقاطع های چراغ دار ، میادین ، و تقاطع های غیر همسطح.
- بررسی و ارزیابی نطالعات اقتصادی و زیست محیطی طرح های حمل و نقل.
- بررسی و ارزیابی مطالعت احداث و مدیریت انواع پارکینگ ها ، شمال پارکینگهای حاشیه ای و غیر حاشیه ای اعم از عمومی ، خصوصی ، طبقاتی ، مکانیکی و . . .
- بررسی و ارزیابی مطالعات مناسب سازی محیط برای تردد معلولین ، شامل معابر ، پیاده روها ، اماکن و ابنیه مختلف.
- بررسی ، ارزیابی و مقایسه ضوابط ، معیارها ، استاندردها و دستورالعملهای بخش حمل و نقل.

1-2

بررسی طرح های راه ها ، راه آهن ، بنادر و فرودگاه ها از نظر ترافیکی

-بررسی و ارزیابی طراحی هندسی انواع راه های درون و برون شهری و راه آهن شامل مقاطع عرضی ، تعداد خطوط عبوری ف عرض شانه راه ، حفاظ میانی ، پیاده رو ، فضای سبز ، شیب ترانشه ها و شیروانی ها ، قوس های افقی و عمودی ، شیب های طولی و عرضی ، مسافت دید افقی و عمودی ، مسافت سبقت ، تقاطع ها و حریم راه ها.
- بررسی و ارزیابی زیرسازی و روسازی انواع راه ها و راه آهن شامل طراحی و ارزیابی وضعیت زیرسازی و روسازی ، مصالح به کار رفته ، مدیریت روسازی ، خرابی روسازی و آسفالت روبه راه.
- بررسی و ارزیابی زهکشی انواع راه ها شامل زهکشی ، شیب بندی ، کانال ها ، آبرو ها و ...
- بررسی و ارزیابی وضعیت جدول گذاری ، پیاده رو سازی و کف سازی
- بررسی و ارزیابی انواع تسهیلات پارکینگی ایجاد شده شامل پارکینگهای حاشیه ای و غیر حاشیه ای
- بررسی و ارزیابی کیفیت مصالح به کار گرفته شده در ایجاد زیر بناهای حمل و نقل.
- بررسی و ارزیابی طرح های اجرای فرودگاهی شامی ترمینال ، باند فرودگاه و تسهیلات و تجهیزات جانبی.
- بررسی و ارزیابی طرح های اجرایی بنادر .
- بررسی وارزیابی روش های ساختمان ، نگهداری و بهره برداری از راه ها ، راه آهن ، بنادر و فرودگاهها.

1-3

بررسی علائم ترافیکی

- بررسی و ارزیابی علائم عمودی شامل انواع تابلو های هشدار دهنده ، اطلاع رسانی ، انتظامی ، و پیام متغیر اعم از تطبیق با استانداردها ، مصالح مصرف شده ، جانمایی ، تعمیر و نگهداری ، عمر مفید ...
- بررسی و ارزیابی علائم افقی شامل انواع خط کشی ها در معابر درون و برون شهری اعم از تطبیق با استاندارد ها ، مصالح مصرف شده ، عمر مفید و ...

1-4

بررسی علل حوادث و سوانح بخش حمل و نقل در موارد مرتبط با سامانه های حمل و نقل شامل زیرساخت ها ، سیستم های کنترل و تجهیزات ایمنی و بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و سوانح در بخش های حمل و نقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی از نظر ترافیک

- بررسی علل حوادث و سوانح در بخش حمل و نقل شامل بررسی و ارزیابی زیرساخت های حمل و نقل ، عملکرد جاده ای وسایل نقلیه ، سیستم های کنترل ، تجهیزات ایمنی ، علائم افق و عمودی و مبلمان خیابانی بر اساس ضوابط ، معیارها و استانداردهای ایمنی .
- بررسی و ارزیابی تجهیزات ایمنی شامل حفاظ های ایمنی ، ضربه گیر های ایمنی ، گاباریت یا وسیله کنترل ارتفاع مجاز ، سرعت گیر ، جدا کننده ها ، انواع چشم گربه ای ها ، گل میخ ها و علائم ایمنی.
- بررسی و ارزیابیرعایت ضوابط ایمنی در کار توسط پیمانکاران و مجریان طرح ها.
- بررسی و ارزیابی روشنایی شامل کمیت ، کیفیت و مکان یابی.
- بررسی و ارزیابی طرح های آرم سازی ترافیک شامی طرح های کاهش سرعت ، محدود سازی ترافیک خودرو ، دروازه ها و راه بندها ، کاهش عرض سواره رو و ...
- بررسی و ارزیابی نقش تبلیغات حاشیه ای در ایمنی تردد.
- بررسی و ارزیابی ضوابط و استاندارد های اسمنی و قوانین و مقررات راهنمایی ئ رانندگی در ارتباط با مسائل ایمنی.

1-5

بررسی سیستم های هوشمند وسایل کنترل ترافیک

- بررسی و ارزیابی انواع چراغ های راهنمایی شامل نوع ، زمان بندی ، فازبندی ، محل نصب و درستی عملکرد اعم از زمان ثابت ، هوشمند ، چشمک زن و چراغ عابر پیاده.
- بررسی و ارزیابی انواع تابلو های متغیر خبری شامل محل نصب ، درستی عملکرد.
- بررسی و ارزیابی انواع سیستم های هوشمند حمل و نقل شامل سیستم های مکان یاب ، راهیاب ، تشخیص سرعت ، کنترل سرعت ، ثبت تخلفات و ...
- بررسی و ارزیابی سیستم های کنترل ترافیک شامل دوربین های کنترل ترافیک ، مراکز کنترل ترافیک ، سیستم های ثبت تخلفات و ...

1-6

بررسی طرح های مدیریت ترافیک

- بررسی و ارزیابی طرح محدودیت های ترافیکی شامل محدوده طرح ترافیک ، زوج و فرد ، مدیریت پارکینگ و ...
- بررسی و ارزیابی طرح های کاهش تقاضای سفر شامل تغییر ساعت کاری ، متغیر کاری و دور کاری ، ارائه خدمات الکترونیکی ، تمرکز زدایی ، ارائه خدمات در سطح محلات ، اطلاع رسانی و ...
- بررسی و ارزیابی طرح های توزیع زمانی و جهتی ترافیک
- بررسی و ارزیابی اعمال قوانین و مقررات خاص شامل یک طرفه کردن معابر ، ایجاد محدودیت های توقف و ...

1-7

بررسی طرح های ساخت ، توسعه ، بهینه سازی و بهره برداری از شبکه های حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس رانی ، مترو ، تاکسیرانی و قطار شهری از نظر ترافیکی

- بررسی و ارزیابی انواع سامانه های حمل و نقل عمومی شامل معیارهای انتخاب ، تطبیق با معیارها و استانداردها ، ظرفیت ، ناوگان ، هزینه ها و ...
- بررسی و ارزیابی مسیر ، ایستگاه ها و پایانه ها ، دسترسی مسافران و طرح های شبکه و تجهیزات و تاسیسات جانبی مورد نیاز.
- بررسی و ارزیابی مدیریت سیستم شامل کیفیت ارائه خدمات ، زمان بندی و ...
- بررسی و ارزیابی راحتی و ایمنی مسافر شامل سرعت ، رفاه مسافر ، نرخ کرایه و ایمنی تردد.
- بررسی و ارزیابی بر عملکرد ترافیک شهری.
- بررسی و ارزیابی عملکرد مسیرها و سرویس های ویژه شامل سستم های تندرو ، مسرهای ویژه.

1-8

بررسی طرح های مرتبط با عابران پیاده و دوچرخه سواران از نظر ترافیکی

- بررسی و ارزیابی پیاده رو ها شامل عرض ، روسازی ، موانع ، مبلمان شهری و ...
- بررسی و ارزیابی مسیرهای ویژه عابران پیاده و دوچرخه سواران.
- بررسی و ارزیابی انواع تقاطع ها شامل پل و روگذر و هم سطح.
- برررسی و ارزیابی چراغ های راهنمائی در ارتباط با عابران پیاده .
- بررسی و ارزیابی نحوه ورود ، خروج و تردد عابران پیاده به انواع کاربری ها و داخل کاربری ها.
- بررسی و ارزیابی ایمننی تردد عابران پیاده و دوچرخه سواران.
-بررسی و ارزیابی تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز دوچرخه سواران.

1-9

رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط.

-بررسی و اظهار نظر در موارد اختلاف فی مابین پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایاندر امور تخصصی مرتبط با مسائل حمل و نقل ترافیک.
-بررسی و اظهار نظر در موارد فسخ ، اتتقال ، خاتمه ، تمدید یا تغییر مدت قراردادهای پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مرتبط با مسائل حمل و نقل و ترافیک
- بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با علل تاخیر در اجرای پروژه ها در امور تخصصی مرتبط با مسائل حمل و نقل و ترافیک.
- بررسی و اظهار نظر در مورد صورت وضعیت های قطعی و تعدیل های مربوط به پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مرتبط با مسائل حمل و نقل و ترافیک

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

بررسی و اظهار نظر درباره عوامل و مکان های آلوده و آلاینده های محیط زیست

تعیین منشاء و تشریح وضعیت در مورد انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی آب و فاضلاب ، آلودگی خاک ، آلودگی پسماند ، آلودگی هوا ، آلودگی صوت و ...

1-2

تطبیق وضعیت موجود پروژه با قراردادها و ضوابط و مقررات زیست محیطی

تطبیق وضعیت موجود با قراردادها شامل قراردادهای طراحی ، اجرا ، مدیریت پروژه (عامل چهارم) و نگهداری و بهره برداری سیستمهای پالایش ، کنترل و پایش انواع فرآیندهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی رفع آلودگی های زیست محیطی و ضوابط و مقررات زیست محیطی .

1-3

تعیین علت بروز ، تعیین شعاع اثر و میزان خسارت وارده به محیط زیست

شامل شناسایی منشاء انواع آلودگی های زیست محیطی (اعم از آلودگی آب و فاضلاب ، آلودگی خاک و پسماند ، آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و ...) و تعیین شعاع تاثیر آلودگی ها

1-4

رسیدگی به صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآیندهای تصفیه ، کنترل ، بازیافت ، پایش و دفع انواع آلودگی ها

رسیدگی به صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآیندهای تصفیه ، کنترل ، بازیافت ، پایش و دفع انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی آب و فاضلاب ، آلودگی خاک و پسماند ، آلودگی هوا ، آلودگی صوتی و . . .

1-5

تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرایی و نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات پروژه های زیست محیطی

شامل تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرایی ، نگهداری ، بهره برداری و تعمیرات انواع پروژه های زیست محیطی شامل فرآیند های تصفیه ، کنترل ، بازیافت ، پایش و دفع انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی آب و فاضلاب ، آلودگی خاک و پسماند ، آلودگی هوا ، آلودگی صوت و ...

1-6

رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکاران ، مشاورین ، مدیریت پرژه (عامل چهارم) و کارفرمایان در مورد پروژه های زیست محیطی

شامل رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکاران ، مشاورین ، مدیریت پروژه (عامل چهارم) و کارفرمایان در مورد انواع پروژه های زیست محیطی شامل فرآیندهای تصفیه کنترل ، بازیافت ، پایش و دفع آلودگی های زیست محیطیاعم از آلودگی آب و فاضلاب ، آلودگی خاک و پسماند ، آلودگی هوا ، آلودگی صوت . ... در سه رتبه یک ، دو و سه

1-1

رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب

رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلابهای شهری ، روستایی و صنعتی

1-2

رسیدگی به فرآیندهای کنترل پسماندهای عادی صنعتی و خطرناک (ویژه)

رسیدگی به فرآیندهای کنترل پسماندهای عادی ، صنعتی و خطرناک (ویژه) شامل فرآیندهای تولید ، جمع آوری ، انتقال نگهداری و پردازش ، بازیافت ، دفع و سایر موارد مرتبط انواع پسماندهای شهری ، روستایی و خانگی

1-3

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی هوا

رسیدگی به فرآیندهای کنترل هوا شامل تولید آلاینده ها، کنترل ، اندازه گیری ، انتشار در محیط ، اثرات و سایر موارد مرتبط

1-4

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی صوتی

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی صوتی شامل تولید آلاینده ها ، کنترل ، اندازه گیری ، انتشار در محیط ، اثرات و سایر موارد مرتبط

1-5

رسیدگی به فرآینده های کنترل آلودگی خاک

رسیدگ به فرآیندهای کنترل آلودگی خاک شامل تعیین منبع ، نوع و میزان آلودگی ، انتقال و کنترل آیاینده های موجود در خاک و سایر موارد مرتبط

1-6

رسیدگی به فرآیند های کنترل آلودگی و کیفیت منابع آب اعم از منابع آب سطحی و رسوبات ، منابع آب زیرزمینی و رسوبات ساحلی و دریایی

رسیدگی به فرآیند های کنترل آلودگی و کیفیت منابع آب سطحی و رسوبات و منابع آب زیر زمینی و رسوبات ساحلی و دریایی شامل تعیین منبع ، نوع و میزان آلودگی ، انتقال و کنترل آلایندهای موجود در منابع آب سطحی

1-7

رسیدگی به موضوعات خاص زیست محیطی

بررسی و اظهار نظر در خصوص موضوعات زیست محیطی نظیر گرمایش جهانی ، باران اسیدی ، توسعه فناوری پاک ، تولید پاک تر ، بهره وری سیز ، تکنولوژی های پاک و سبز و سایر موارد مرتبط .

1-8

رسیدگی به امور تجارت آلودگی

رسیدگی به امور مرتبط با تجارت آلودگی در زمینه های آلاینده های آب ، هوا و خاک در مقیاس های ناحیه ای ، منطقه ای و ملی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-

تهیه نقشه رقومدار (توپو گرافی) به مقیاس 1:200

 

2-

تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک

 

3-

پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوائی

 

*

کنترل و تشریح وضعیت با زمین طبیعی برای تامین دلیل

 

*

بررسی و تائید نقشه های تهیه شده در مساحی و اظهارنظر در صحت و سقم مساحت تعیین شده

 

*

تعیین و تشریح وضعیت ( تامین دلیل )

 

*

تطبیق وضعیت ( با نقشه ، قرارداد، ضوابط، مقررات، قدمت ، نوع و... )

 

*

ارزیابی اراضی ( مسکونی غیرمزروعی )

 

*

ارزیابی ساختمان مسکونی متعارف

 

کد

 

عنوان صلاحیت

توضیحات

*

تشریع و اعلام وضعیت بناهای ارزشمند تاریخی و باستانی و فرهنگی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

شناخت و رسیدگی مواد شیمیایی

شناخت روشهای تولید و کاربرد مواد شیمیایی

1-2

ارزیابی مواد شیمیایی

شناخت مواد و تعیین کیفیت و قیمت

1-3

رسیدگی به خسارتهای وارده در اثر مواد شیمیایی

تعیین علت خوردگی و روشهای جلوگیری

1-4

رسیدگی به اختلافات و برآورد خسارت مربوط به قراردادهای مواد و فرآورده های شیمیایی

بشرح عنوان صلاحیت

1-5

رسیدگی و ارزیابی موارد ویژه (مانند فرآورده ها و محصولات لاستیک ، رنگ و ... غیره)

تجربه ویژه در فرآورده های شیمیایی یکی از صنایع مربوطه

1-6

ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی تولید مواد شیمیایی

شناخت روشهای تولید و کاربرد مواد شیمیایی

1-7

رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط

رسیدگی به اختلاف مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط

*

صنایع رنگ سازی

 

*

لاستیک و پلاستیک

 

*

فرآورده های نفتی

 

*

پاک کننده های بهداشتی

 

*

فرآورده های پلیمر

 

*

فرآورده های شیمیایی و پتروشیمی

 

*

پوست، سالامبور، چرم، روده، صنایع رنگ

 

،

کیفیت عملکرد فرآورده های آزبست سیمانی

 

*

شیمی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تاسیسات الکتریکی برق عمومی

ارزیابی ترانس - تابلوهای برق، ماشینهای لکتریکی و لوازم و تجهیزات برقی در مصارف عمومی

1-2

رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست های برق فشار قوی

ارزیابی تجهیزات پست های برق 20KV تا 400KV و خطوط انتقال مربوط

1-3

رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی

ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی

1-4

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و کنترل و ابزار دقیق

ارزیابی تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق

1-5

رسیدگی و ارزیابی سیستمهای حفاظتی و امنیتی الکترونیکی

سیستم های تصویر برداری و صوتی ، نوری و دزدگیرها.

1-6

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه های مخابرات کابلی

ارزیابی لوازم و تجهیزات مخابراتی کابلی و با سیم

1-7

رسیدگی وارزیابی تجهیزات مخابراتی بی سیم

ارزیابی تجهیزات و لوازم مخابراتی بی سیم و بدون کابل

1-8

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات ماهواره ای و رادار

ارزیابی لوازم و تجهیزات ماهواره ای و رادار

1-9

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیار در امور تخصصی و صلاحیتهای که قبلا گرفته اند

1-10

رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی به اختلاف فیما بین پیمانکاران و مشاوران در امور صلاحیتهای که قبلا گرفته اند

1-11

رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی ویژه (با ذکر تخصص)

ارزیابی تجهیزات و سیستمهای خاص ویژه جدید

*

ارزیابی ترانس، تابلوهای برق،ماشین های الکتریکی و لوازم و تجهیزات برقی در مصارف عمومی

 

*

رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت در مورد ماشین آلات ، تاسیسات و تجهیزات برق

 

*

لوازم و تجهیزات صوتی و تصویری

 

*

برق، ارتباطات

 

*

رسیدگی و ارزیابی سیستمهای تخصصی ویژه ( تلفن همراه )

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی

ارزیابی ماشین آلات کارگاههای عمومی مانند نجاری و آهنگری و ابزارسازی و جوشکاری فلزکاری-تولیدی و غیره

1-2

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و عمرانی

ارزیابی ماشین آلات ساختمانی و راه سازی و عمرانی و غیره مربوط به امور عمرانی

1-3

رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات شبکه و پست های توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی

رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات و تابلو های انواع پست ها و شبکه های توزیع نیروی برق در واحدهای تولیدی و صنعتی

1-4

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع ( ذکر نام یک نوع صنعت و حداکثر دو صنعت)

ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایعی که در آن سابقه مفید داشته باشد

1-5

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات تولیدی و صنعتی

ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات و تجهیزات شامل آزمایشگاهی و اندازه گیری و ابزارآلات ، جیگ ها ، فیکسچرها و قالبهای کارخانجات تولیدی و صنعتی

1-6

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط-

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق الامتیاز ( دارائیهای نامشهود از قبیل دانش فنی و تکنولوژی ساخت و امتیازات صنعتی )

1-7

رسیدگی به اختلافات فی ما بین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و مشاوران در امور صلاحیت هایی که قبلا گرفته اند

1-8

رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی امور ویژه

اموریکه توان ابراز نظر داشته باشد

*

ارزیابی تاسیسات و ماشین آلات منصوبه در کارخانجات

 

*

ماشین های راه سازی و کشاورزی

 

*

ماشین آلات و تجهیزات کارخانجات

 

*

بالابر و آسانسور

 

*

ارزیابی کارخانجات

 

*

صنایع ماشین آلات

 

*

ایمنی و آتش نشانی و برآورد خسارت و ارزیابی آنها

 

*

تاسیسات شهری خطوط انتقال آب، فاضلاب،گازو گازرسانی

 

*

تهویه مطبوع، حرارتی، برودتی، سردخانه

 

*

سیستم لوله کشی گاز خانگی، تجاری، صنایع و مصارف عمده سیلندر پرکنی

 

*

ابنیه تاسیسات ساختمان

 

*

مکانیکی و ارزیابی ماشین آلات سبک و سنگین صنعتی و کشاورزی

 

*

کارخانجات صنعتی

 

*

تاسیسات

 

*

ارزیابی ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

 

*

ارزیابی و مکانیکی ماشین آلات

 

*

ارزیابی ماشین آلات صنعتی و مکانیکی

 

*

ماشین آلات صنایع غذائی و آشامیدنی

 

*

ارزیابی ماشین آلات کارگاههای عمومی مانند نجاری، آهنگری، ابزارسازی و جوشکاری، فلزکاری،تولیدی

 

*

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع (بافندگی)

 

*

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع (صنایع غذایی متوسط)

 

*

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع (سیم و کابل )

 

*

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع (بسته بندی )

 

*

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات صنایع نان

 

*

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات صنایع بسته بندی آب معدنی

 

*

ماشین آلات صنایع آشامیدنی

 

*

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع غذائی و آشامیدنی

 

*

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع سیم و کابل - صنایع بسته بندی - صنایع آشامیدنی - صنایع بافندگی - صنایع ماشین سازی - صنایع غذائی

ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایعی که در آن سابقه مفید داشته باشد

*

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع آشامیدنی

 

*

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع ماشین سازی

 

*

رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تاسیسات صنایع غذایی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات آب و فاضلاب و تاسیسات پمپاژ ساختمانی و شهری

آب و فاضلاب ساختمان - آب و فاضلاب شهری- پمپاژهای ساختمانی و شهری

1-2

ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات حرارتی و برودتی ساختمانها

تاسیسات حرارتی - کولرهای آبی و گازی - تاسیسات برودتی ساختمانها

1-3

ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات الکتریکی ساختمانها

شبکه برق رسانی ساختمانها- شبکه و پست های تورانس - شبکه های توزیع

1-4

ارزیابی و رسیدگی به امور آسانسورها - بالابرها و پله های برقی

انواع آسانسورهای ساختمانی - بالابرها و پله های برقی

1-5

ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات و سیستمهای اعلام و اطفاء حریق ساختمانها

تاسیسات اعلام حریق - تاسیسات اطفاء حریق

1-6

ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات تولید و توزیع بخار و هوای فشرده

رسیدگی به تاسیسات تولید و توزیع بخار _ تهیه و توزیع هوای فشرده و انواع کمپرسورها

1-7

ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات و تجهیزات سردخانه ها

سردخانه های خانگی و متحرک - سردخانه های صنعتی - تونلهای انجماد

1-8

رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و لوازم خاص (ذکر نام)

تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی

1-9

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز.

تعیین اجاره بها و اجرت المثل - تعیین خسارات - امتیازات صنعتی

1-10

رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران - مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی

رسیدگی به اختلافها - تعیین صورت وضعیت و خسارتها

*

تاسیسات شهری ( آبرسانی، فاضلاب، گازرسانی )

 

*

تاسیسات و تجهیزات کارخاتجات ( شوفاژ، تهویه مطبوع ، آسانسور، سردخانه ها و لوله کشی گاز)

 

*

بررسی و برآورد تاسیسات کارخانجات

 

*

تاسیسات ساختمانی ( شوفاژ، آسانسور، تهویه )

 

*

ارزیابی و رسیدگی به تاسیسات و لوازم بیمارستانی

 

*

تجهیزات کارخانجات

 

*

پروژه های گازرسانی و لوله کشی بصورت خانگی، تجاری، صنعتی

 

*

سیلندر پرکنی و کلیه تاسیسات و تجهیزات مربوطه

 

*

تاسیسات حرارتی و برودتی، آب و فاضلاب

 

*

آسانسور و پله برقی

 

*

ارزیابی تاسیسات مکانیکی

 

*

تاسیسات و تجهیزات ساختمانهای بلندمرتبه و متعارف

 

*

رسیدگی و ارزیابی به تاسیسات و تجهیزات ساختمانی بیمارستانی (فقط در امور تاسیسات ساختمانی)

 

*

رسیدگی و ارزیابی به تاسیسات ساختمانی بیمارستانی و تاسیسات کارخانجات

 

*

رسیدگی و ارزیابی تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی- تاسیسات و تجهیزات کارخانجات

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-2

رسیدگی و ارزیابی سخت افزارهای رایانه ای

ارزش گذاری تجهیزات سخت افزار رایانه ای و دستگاه های جانبی ، بررسی و برآورد خدمات آن از قبیل نصب و راه اندازی ، تعمیرات ، پشتیبانی و رسیدگی به اختلافات و برآورد کار انجام شده یا خسارت وارده در این زمینه.

2-2

رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای

ارزش گذاری انواع سامانه های کاربردی ، محتوای الکترونیکی ، بسته های نرم افزاری و بانک های اطلاعاتی رایانه ای و هم چنین ارزیابی خدمات شناخت ، طراحی ، ساخت ، توسعه ، آموزش ، مستندسازی ، استقرار ، پشتیبانی و راهبردی کلیه محصولات نرم افزاری ، محتوای الکترونیکی و سامانه های کاربردی رایانه ای . برسی مدارک و مستندات فنی و قراردادی مربوط به موضوع کار ، شامل (و نه محدود به) متن قرارداد و ضمایم فنی آن ، صورت جلسات و توافق های ضمن کار و گزارش ها و فرآورده های مراحل مختلف چرخه حیات شامل شناخت ، تحلیل ، طراحی ، برنامه سازی و ساخت ، تبدیل و انتقال اطلاعات ، استقرار و عملیاتی سازی ، متن برنامه ها (source code) و مشاهده عملکرد و میزان قابلیت های نسخ نمونه سازی شده (prototype) و اجرایی سیستم های موضوع قرارداد ، خدمات راهبری ، پشتیبانی و ارتقاء محصول . هم چنین بررسی موضوع از منظر متدلوژی و استاندارد های مهندسی و حرفه ای مورد استفاده و رعایت شده در طراحی ، ساخت و مستند سازی محصولات و خدمات موضوع قرارداد ضروری است.
در مجموع پس از اشراف بر جزئیات توافق های قراردادی فی مابین طرفین و درک میزان و کیفیت خدمات انجام شده و رعایت استاندارهای مهندسی از سوی مجری قرارداد ، اظهار نظر درباره چگونگی اجرای قرارداد و رسیدگی به اختلاف حادث شده و عملکرد طرفین در ایفای تعهدات قراردادی و تعیین ارزش کار انجام شده و میزان طلب هر یک از طرفین و نظایر آن ، در چارچوب قرار کارشناسی میسر می شود.

3-2

رسیدگی و ارزیابی شبکه های رایانه ای و خدمات اینترنتی

ارزش گذاری تجهیزات شبکه های رایانه ای و خدمات مرتبط شبکه در اینترنت ، محدود به موضوعاتی نظیر پهنای باند ، میزبانی سایت و نام های دامنه اینترنتی . همچنین بررسی و برآورد خدمات شبکه های رایانه ای از قبیل نصب و راه اندازی ، تعمیرات ، پشتیبانی و رسیدگی به اختلافات و برآورد کار انجام شده یا خسارت وارده در این زمینه.

4-2

تعیین اجاره بها و اجرت المثل در امور تخصص مربوطه

تعیین میزان اجاره بها و اجرت المثل تجهیزات سخت افزار و شبکه رایانه ای ، سامانه ها و محصولات اینترنتی و نرم افزار رایانه ای ، نشرالکترونیکی و خدمات آن ها از قبیل طراحی ، ایجاد ، نصب و راه اندازی ، راهبری ، تعمیرات و نگهداری و پشتیبانی مربوطه

5-2

رسیدگی و ارزیابی سیستم های رایانه ای یکپارچه و پیوسته

ارزش گذاری خدمات و سامانه های رایانه ای یکپارچه ، پیوسته (online) ، بلادرنگ (real timr) مبتنی بر اینترنت ، بررسی موارد اختلاف و برآورد خسارت در زمینه خدمات انفورماتیکی متنوع در حوزه های نوین کسب و کار در فضای مجازی ، از قبیل خدمات آموزش الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی ، بانکداری و بیمه الکترونیکی ، سلامت الکترونیکی ، خدمات دولت الکترونیکی ، عرضه خدمات سامانه های کاربردی (ASP) و خدمات مربوط به دیگر حوزه های موسوم به e-life

6-2

رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت پدیدآورندگان آثار رایانه ای و نشر الکترونیکی

انجام بررسی های دقیق کارشناسی از جمله (و نه محدود به) بررسی قابلیت های عملکردی ، منطق و عملکرد سیستم ، ساختار طراحی اجزا مختلف ، نحوه پیاده سازی و ساخت دو یا چند اثر رایانه ای ، بمنظور تعیین اینکه آیا به نحوی در ایجاد یک اثر ، کپی برداری از روی اثر دیگری صورت پذیرفقه و بنا به مورد ، حق کپی رایت یا حق اختراع صاحب اثر رایانه ای اعم از آثار نرم افزاری ، بانکهای اطلاعاتی یا نشر الکترونیکی توسط دیگری نقص شده یا خیر و اگر چنین باشد ، از منظر فنی درچه زمینه ای و به چه میزانی نقض حقوق پدیده آورنده اثر رایانه ای اتفاق افتاده است

7-2

کارشناسی در زمینه جرایم رایانه ای و فضای مجازی

کارشناسی در زمینه : تهدیدات و حملات علیه سیستم های رایانه ای ، ویروس ها ، رمزنگاری ، تشخیص میزان ایمنی ، بازرسی و امنیت شبکه و سرویس های اینترنتی و امور وربوط به حفاظت سیستم های رایانه ای در شبکه های اختصاصی و اینترنت ، پروتکل های امنیت رایانه ای ، گواهی تشخیص هویت و امضاء دیجیتالی و نظایر این ها.

8-2

رسیدگی به امور امنیت و حفاظت سیستم های رایانه ای

کارشناسی جرایم رایانه ای و فضای مجازی سایبر از قبیل : سرعت داده ها و سیستم ها ، تخریب اطلاعات ، جعل کامپیوتری ، نفوذ و دسترسی غیرمجاز ، شنود کامپیوتری ، بررسی (نفیا و اثباتا) انجام این قبیل مواد و نظایر این ها.

9-2

ارزیابی و برآورد خدمات مشاوره ، نظارت و مدیریت طرح های فناوری اطلاعات

کارشناسی و برآورد ارزش خدمات قراردادهای مشاوره ، نظارت و مدیریت اجرای طرح (عامل چهارم) که هدف از آن دریافت خدمات مشاوره ، برنامه ریزی کلان ، نظارت و مدیریت بر اجرا بمنظور انجام طرح های (اصلی) در موضوعات مختلف انفورماتیکی از قبیل (و نه محدود به) طراحی ، ایجاد و پیاده سازی نرم افزار و سامانه های کاربردی و اطلاع رسانی ، خرید تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری ، تولید سخت افزار رایانه ای ، ایجاد زیرساخت های اطلاعاتی و شبکه ارتباطی وظایر اینها باشد .

10-2

تعیین ارزش هرگونه دارائی نامشهود انفورماتیکی

کارشناسی و برآورد ارزش دارایی های نا مشهود انفورماتیکی شرکت ها شامل (و نه محدود به) حق کپی رایت و حق اختراع نرم افزار و سخت افزار رایانه ای ، ارزش بانکهای اطلاعاتی و محتوای الکترونیکی ، نیروی انسانی متخصص امور رایانه ای ، علائم و اسرار تجاری ، بازار در اختیار و سطح مدیریت روابط با مشتریان (CRM) و میزان برخورداری شرکت از استانداردهای حرفه ای و سطح توانائی و بلوغ فرایندی (نظیر CMM) در عرصه تولید و عرضه محصولات رایانه ای و ارائه خدمات انفورماتیکی.

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری

لوله کشی گاز خانگی و صنعتی از خروجی رگولاتور گاز به مصرف کننده

1-2

تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز

لوازم گاز سوز و تجهیزات - مخازن - حمل و نقل - جابجائی مخازن تحت فشار گاز مایع و حوادث مربوط

1-3

گازرسانی به صنایع و نیروگاهها

شبکه گازرسانی داخلی و مشعلهای گاز سوز از فشار PSI 25% تا PSI 400

1-4

شبکه های گاز شهری و ایستگاههای تقلیل فشار گاز

در فشارهای PSI 60 تا PSI 400 شبکه شهری و روستائی و ایستگاههای (CGS)

1-5

خطوط لوله انتقال گاز و ایستگاههای ورودی شهری

در فشارهای PSI 250 تا PSI 1300 خطوط خروجی ایستگاههای (CGS)

1-6

ایستگاههای تقویت فشار گاز (G.C.S)

آشنائی به توربین ها و کمپرسورهای گازی و سیستمهای مربوط

1-7

رسیدگی به حوادث گاز گرفتگی و انفجار گاز مایع و گاز طبیعی و نشت آب

رسیدگی به گاز گرفتگی بر اثر اکسید کربن و S2H و حوادث مربوطه و انفجارات مربوطه به آن و نشت یابی با دستگاههای مربوطه

1-8

تامین و تهیه گاز مایع و طبیعی

تاسیسات سرچاهی در خشکی و دریا و بهره برداری از آن و سیستمهای کنترل و برق و ابزار دقیق

1-9

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

تعیین اجاره بها و اجرت المثل در امور صلاحیتهای که قبلا گرفته اند

1-10

رسیدگی به اختلاف فی مابین کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

امور مربوط به صنایع گاز و گازرسانی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

گازرسانی به ساختمانهای مسکونی و تجاری

لوله کشی گاز خانگی و صنعتی از خروجی رگولاتور گاز به مصرف کننده

1-2

تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز

لوازم گاز سوز و تجهیزات - مخازن - حمل و نقل - جابجائی مخازن تحت فشار گاز مایع و حوادث مربوط

1-3

گازرسانی به صنایع و نیروگاهها

شبکه گازرسانی داخلی و مشعلهای گاز سوز از فشار PSI 25% تا PSI 400

1-4

شبکه های گاز شهری و ایستگاههای تقلیل فشار گاز

در فشارهای PSI 60 تا PSI 400 شبکه شهری و روستائی و ایستگاههای (CGS)

1-5

خطوط لوله انتقال گاز و ایستگاههای ورودی شهری

در فشارهای PSI 250 تا PSI 1300 خطوط خروجی ایستگاههای (CGS)

1-6

ایستگاههای تقویت فشار گاز (G.C.S)

آشنائی به توربین ها و کمپرسورهای گازی و سیستمهای مربوط

1-7

رسیدگی به حوادث گاز گرفتگی و انفجار گاز مایع و گاز طبیعی و نشت آب

رسیدگی به گاز گرفتگی بر اثر اکسید کربن و S2H و حوادث مربوطه و انفجارات مربوطه به آن و نشت یابی با دستگاههای مربوطه

1-8

تامین و تهیه گاز مایع و طبیعی

تاسیسات سرچاهی در خشکی و دریا و بهره برداری از آن و سیستمهای کنترل و برق و ابزار دقیق

1-9

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

تعیین اجاره بها و اجرت المثل در امور صلاحیتهای که قبلا گرفته اند

1-10

رسیدگی به اختلاف فی مابین کارفرمایان ، پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

امور مربوط به صنایع گاز و گازرسانی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

ریسندگی سیستم پنبه ای و پشمی و الیاف مصنوعی و نخهای فانتزی

امور مربوط به تولید ، کیفیت و ضایعات خطوط ریسندگی الیاف کوتاه و بلند

1-2

تولید الیاف یکسره ، رنگرزی و تکمیل آن (استرچ و تکسچه)

امور مربوط به تولید ، کیفیت و ضایعات و رنگرزی نخهای یکسره

1-3

کفپوشهای ماشینی و منسوجهای نبافته

امور مربوط به تولید ، کیفیت و ضایعات کفپوشهای ماشینی و منسوجات نبافته

1-4

تولید انواع الیاف ، نخ ، بافت پلی پروپیلن

امور مربوط به تولید ، کیفیت و ضایعات نخها و بافتهای پلی پروپیلن

1-5

بافندگی و کشباف تاری و پودی

امور مربوط به تولید ، کیفیت و ضایعات پارچه های تخت بافت و تاری و پودی

1-6

ریسندگی و بافندگی الیاف کنف و چوت

امور مربوط به تولید کیفیت و ضایعات نخ و بافت الیاف کنف و چوت

1-7

رنگرزی انواع الیاف نخ و پارچه های پنبه ای و پشمی و الیاف مصنوعی و تکمیل آن

امور مربوط به تولید ، کیفیت و ضایعات رنگرزی سیستم پنبه ای و پشمی و الیاف مصنوعی

1-8

صنایع دوخت و دوز و مصنوعات نساجی

امور مربوط به تولید ، کیفیت و ضایعات منسوجات و مصنوعات نساجی

1-9

ریسندگی و بافندگی و رنگرزی الیاف ابریشم

امور مربوط به تولید ، کیفیت و ضایعات ابریشم کشی و بافت آن

1-10

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

تعیین اجاره بها اجرت المثل در امور تخصصی مربوط

1-11

رسیدگی به اخلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوطه

*

پوشاک

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

*

شناسائی و تشخیص مخازن نفت خام در مناطق خشکی و دریائی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

اریابی و تعیی خسارت انواع هواپیما و بالگرد و تجهیزات زمینی

ارزیابی انواع هواپیما ، بالگرد ، تجهیزات زمینی ، دانش فنی و تعمیرات و تعیین خسارت

1-2

رسیدگی به امور حمل و نقلی های خاص بوسیله هواپیما

رسیدگی به امور حمل و نقل خاص هوائی مسافر ، بار و ارسال بوسیله پست هوائی

1-3

ارزیابی تجهیزات سرویس های ناوبری و تشخیص استانداردهای فرودگاهی

ارزیابی سرویس های ناوبری ( مخابرات ، الکترونیک و مراقبت پرواز و . . . ) و استانداردهای فرودگاهی

1-4

تشخیص صلاحیت پرسنل فنی و عملیاتی هواپیمائی

کارشناسی مربوط به مراکز آموزش هوایی گواهینامه فنی و عملیاتی پرسنل هوائی سلامت پزشکی و غیره

1-5

تشخیص قابلیت پروازی وسایلی پرنده (Air Worthiness)

کارشناسی مربوط به عملیات پرواز و صلاحیت پروازی اولیه (طراحی و ساخت)استمرار صلاحیت پروازی شامل تعمیر و نگهداری و مدیریت صلاحیت پروازی

1-6

عضو هیئت سه نفره رسیدگیه به سوانح هوائی و فضائی : تبصره : برای رسیدگی به سوانح زمینی هوائی یکنفر کافی است

کارشناسی مربوط به سوانح هوائی و فضائی توسط هیئت سه نفره و برای سوانح زمینی هوائی یکنفره کافی است

1-7

رسیدگی به قراردادهای مربوط به خرید و اجاره و تعمیر و نگهداری هواپیما و بالگرد

انجام کارشناسی در مورد خرید و اجاره و تعمیر و نگهداری هواپیما و بالگرد

1-8

ارزیابی و تعیین خسارت راکت ، موشک ، فضاپیما و ماهواره و تجهیزات زمینی مربوط

ارزیابی و تعیین خسارت انواع راکت ، موشک و فضاپیما و ماهواره و تجهیزات زمینی مربوط

1-9

رسیدگی و ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی طراحی وسایل پرنده های فضائی و هوائی

رسیدگی و ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی طراحی وسایل پرنده های فضائی یا هوایی بر حسب مورد تجربه

1-10

رسیدگی و ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی تولید وسائل پرنده هوائی و فضائی

رسیدگی و ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی وسایل پرنده فضائی یا هوایی بر حسب مورد تجربه

1-11

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط

1-12

رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی ویژه

رسیدگی و ارزیابی سیستم های تخصصی ویژه با ذکر نام

1-13

رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط

رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

امور ورزش نجات غریق و شنا

نجات غریق ، شنا ، شیرجه ، واترپلو ، اسکی روی آب ، قایقرانی ، موج سواری و غواصی

۱-۲

امور ورزش ژیمناستیک و آمادگی جسمانی

ژیمناستیک ، بدنسازی ، وزنه برداری ، ورزش های همگانی

۱-۳

امور ورزش دو میدانی

انواع دو ها ، انواع پرتاب ها ، انواع پرش ها

۱-۴

امور ورزش های زمستانی

انواع اسکی ، اسکی روی چمن ، پاتیناژ ، انواع هاکی ، انواع اسکیت

۱-۵

امور ورزش های توپی سالنی

بسکتبال ، والیبال ، هندبال ، سپک تاکرا

۱-۶

امور ورزش های راکتی و توپی

تنیس ، پینگ پونگ ، بدمینتون ، اسکواش ، بولینگ ، بیلیارد

۱-۷

امور ورزش سوارکاری

اسب دوانی ، چوگان ، کورس ، پرش

۱-۸

امور ورزش کوهنوردی

کوهنوردی ، انواع سنگ نوردی ، صخره نوردی ، اسکی روی چمن

۱-۹

امور ورزش فوتبال

فوتبال ، فوتسال

۱-۱۰

امور ورزش تیراندازی

انواع تیراندازی با کمان ، انواع تیراندازی با تپانچه ، انواع تیراندازی با تفنگ

۱-۱۱

امور ورزشهای رزمی

انواع سبکهای کاراته ، تکواندو ، جودو ، کونگ فو ، بوکس ، کشتی کچ ، کیب بوکستیگ.

۱-۱۲

امور ورزش های باستانی (پهلوانی)

انواع کشتی ، ورزشهای زورخانه ای ، شمشیربازی ، بوکس

۱-۱۳

امور ورزش های موتوری و رکابی

اتومبیل رانی ، موتور سواری ، دوچرخه سواری

۱-۱۴

عناصر ورزشی

نقش وسایل ، تجهیزات و چیدمان نامناسب در حوادث ورزشی

*

امور ورزشی و وزنه برداری

 

*

امور ورزشی و والیبال و هندبال

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

مقایسه و بررسی خطوط و امضائات فارسی و امهار ، تقدم و تاخر نوشتجات ، پاکشدگی های فیزیکی و شیمیائی

تطبیق و مقایسه شکل و قالب حروف و کلمات ، نقطه گذاری سرعت و صراحت ، فرم و قالب کلی امضاء و اجزاء متشکله امضائات

۱-۱

بررسی انواع جوهر ها و کاغذ و تعیین قدمت و سن تقریبی اسناد

تشخیص تقدم و تاخر نوشتجات نسبت به اضافات و بالعکس ، تشخیص پاکشدگی های فیزیکی و شیمیائی با استفاده از دستگاههای مربوطه ، مقایسه جوهر از نظر رنگ و نوع و تعیین سن تقریبی اسناد

۱-۲

بررسی و تطبیق آثار انگشتان و ظهور آثار انگشتان بجا مانده در صحنه های جرم

تطبیق مقایسه آثار انگشتان از نظر نوع نقش ، آثار و علائم ویژه و سایر نکات فنی مربوطه ، و ظهور آثار انگشتان نامرئی

۱-۳

مقایسه و تطبیق خطوط ماشینی ، چاپی وخطوط غیر دست نویس

تطبیق و مقایسه شکل و قالب حروف و کلمات و علائم ویژه و تشخیص نوع ماشین و تعیین محرر

۱-۴

بررسی و مقایسه خطوط و امضائات لاتین و سایر زبانها

تطبیق و مقایسه حروف کلمات ، از نظر شکل و قالب ، نوع حروف ، عادات نویسندگی و نقطه گذاریها و تشخیص امضائات

*

خط و امضاء فارسی - ارزیابی کتب خطی و چاپی

 

*

خط و امضاء فارسی - کسوه و نفقه - ارزیابی تابلو نئون و پلاستیک

 

*

خط و امضاء فارسی

 

*

خط و امضاء فارسی - کسوه و نفقه

 

*

تطبیق اثر انگشت

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

تعیین ارزش کارهای چاپی

ارزیابی کیفیت کارهای چاپ شده یا افت کیفی آنها با مقایسه با اوریژینالها و نمونه های تحویل شده به چاپخانه

۱-۲

رسیدگی به موارد اختلاف بین مشتری و چاپخانه

اختلافات عمدتا مربوط به قیمت چاپ و زمان توحیل می باشد که با توجه به عرف جاری باید رسیدگی شود

۱-۳

تشخیص انواع فیلم و زینک و ارزش آنها

تشخیص نوع و قیمت فیلم و زینک با توجه یه زمان چاپ مطالب و در صورت لزوم تعیین قیمت روز آنها

۱-۴

شناخت کیفیت چاپ سیلک اسکرین و چاپهای دیگر

در صورت وجود اختلاف موضوع کیفیت چاپ و قیمت آن باید به صراحت تعیین شود

۱-۵

تهیه گزارشهای فنی مربوط به کیفیت کارهای چاپی

تهیه گزارش تفضیلی از کیفیت کارهای چاپ شده با درج نقاط ضعف و قوت کارها

۱-۶

شناخت کیفیت لیتوگرافی ، چاپ ، کلیشه سازی با لوازم و مواد مصرفی آنها

برآورد قیمت متعارف لیتوگرافی ، چاپ ، کلیشه سازی با لوازم مصرفی آنها به تفکیک بر حسب ارجاع

۱-۷

ارزش گذاری کارهای چاپ اعم از شیت ، رول غلطکی ، هلیوگراور ، دیجیتال ، لارج ، فرمت ، سیلک اسکرین ، افست ، لترپرس و غیره با کلیه لوازم مربوط به آنها

تعیین ارزش هر یک از موارد ذیربط و ارائه گزارش تفضیلی

۱-۸

شناخت و ارزیابی محصولات ورق تاکن ، ترتیب کن ، ته دوز ، چسب زن دستی و اتوماتیک گرو و سرد ، جلد ساز ، طلاکوب ، خط زن ، یووی ، سلفون کش و غیره با کلیه لوازم و مواد اولیه مربوط

تهیه گزارش فنی همراه با درج قیمتها بر حسب ارجاع

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

*

ارزیابی طرح-تشخیص نواقص و تعیین خسارت طرح

 

۱-۱

ارزیابی طرح

تشخیص نواقص خسارت طرح

۱-۲

ارزیابی تبلیغات گرافیک محیطی و تجهیزات شهری

ارزیابی طراحی و اجرای : بیلبورد ، تابلو سردر ، استند ، غرفه نمایشگاهی ، فروشگاه ، ورزشگاه و غیره

۱-۳

ارزیابی امتیاز و کمپین تبلیغات

ارزیابی و برنامه ریزی هنری کمپین تبلیغات ، هدایا و تجهیزات تبلیغاتی

۱-۴

ارزیابی مالکیت معنوی آثار هنری

تشخیص اصالت طرح ، میزان شباهت یا کپی بودن و تعیین قیمت

۱-۵

ارزیابی و تشخیص مالکیت صنعتی

ارزیابی و تشخیص طرح های ابداعی ، اختراع و ...

۱-۶

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل تابلوها و تجهیزات تبلیغاتی

ارزیابی و تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل تابلوها و تجهیزات تبلیغاتی

۱-۷

ارزیابی طراحی گرافیک دو بعدی و سه بعدی

ارزیابی طراحی و اجرای : لوگو ، اوراق اداری ، پوستر ، کاتالوگ ، بروشور ، تقویم ، اوراق بهادار ، جلد ، بسته بندی ، تصویرسازی و کمپین آگهی و غیره

۱-۸

ارزیابی طراحی گرافیک دیجیتال و تلویزیونی

ارزیابی طرح وب سایت ، مالتی مدیا ، آگهی رسانه ای و رپرتاژ آگهی و غیره

۱-۹

بررسی اختلافات فیمابین کارفرمایان و طراحان

ارزیابی و تعیین خسارت در قراردادهای فیمابین کارفرمایان و طراحان

۱-۱۰

ارزیابی نقاشی ، نقاشی دیواری پیکره و تندیس

ارزشیابی هزینه اجرای کار و تعیین ارزش هنری

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

نسخه برداری و تقلید از شیوه ترجمه و شبیه سازی مطالب نوشته شده

شناخت تفاوت مطالب تقلیدی از مطالب ابتکاری تهیه کننده

۱-۲

تشخیص تقلید و تحریف آثار نثر

شناخت تفاوت مطالب تقلیدی از مطالب ابتکاری تهیه کننده

۱-۳

تشخیص و تقلید و تحریف آثار نظم

شناخت تفاوت مطالب تقلیدی از مطالب ابتکاری تهیه کننده

۱-۴

تشخیص سرقت ادبی و کپی برداری از آثار نثرو نظم شامل نوشته ها و ترجمه ها (اعم از چاپ و تکثیر ، بصورت کتاب یا گفتاری یا لوح فشرده و امثالهم)

شناخت تفاوت مطالب تقلیدی از مطالب ابتکاری تهیه کننده

۱-۵

رسیدگی به موارد اختلاف بین ناشران و مولفان در امور تخصصی مربوطه

بررسی موارد اختلاف بین ناشران و مولفان در امور تخصصی مربوطه

کد

عنوان صلاحیت

*

اظهار نظر در خصوص چگونگی اجرای قراردادهای تهیه کنندگان و مدیران تولید و مسئولین تئاتر و بازیگران و کارگردان و مدیران فنی سینما و تئاتر و نیروهای نمایشی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

۱-۱

ارزیابی دوربینهای عکاسی آنالوگ و دیجیتال و تجهیزات و لوازم مربوط .

ارزیابی و اظهار نظر درباره اختلاف های مرتبط با : دوربین ها و تجهیزات عکاسی آنالوگ و دیجیتال و فن آوریهای مرتبط ، آتیله عکاسی ، لابراتورارها ، مواد خام و امور مربوط به عکاسی تبلیغاتی ، خبری ، صنعتی یادگاری ، خانوادگی و تشخیص اصالت انواع نگاتیو های قدیمی ، اسلاید ، عکس و تولیدات مرتبط با عکس و برسی و تحلیل تصاویر ثبت شده توسط دوربین های مداربسته ، تعیین قیمت و برآورد خسارات بررسی کلیه اتفا ها و حوادث مربوط به موارد فوق الذکر .

۲-۱

اریابی فیلمهای عکاسی و تجهیزات آتیله و لابراتورهای ظهور و چاپ و تصاویر دوربین های مداربسته و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

ارزیابی و اظهار نظر درباره اختلاف های مرتبط با : دوربین ها و تجهیزات عکاسی آنالوگ و دیجیتال و فن آوریهای مرتبط ، آتیله عکاسی ، لابراتورارها ، مواد خام و امور مربوط به عکاسی تبلیغاتی ، خبری ، صنعتی یادگاری ، خانوادگی و تشخیص اصالت انواع نگاتیو های قدیمی ، اسلاید ، عکس و تولیدات مرتبط با عکس و برسی و تحلیل تصاویر ثبت شده توسط دوربین های مداربسته ، تعیین قیمت و برآورد خسارات بررسی کلیه اتفا ها و حوادث مربوط به موارد فوق الذکر .

۳-۱

ارزیابی دستگاههای فیلمبرداری ، تصویربرداری ، تدوین ، صدا ، لابراتور و پخش و نمایش (اعم از سینمایی و ویدوئی ، دیجیتال ، تلویزیونی) و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

ارزیابی و اظهار نظر درباره اختلاف های مرتبط با : استودیوهای فیلمبرداری ، نورپردازی ، تدوین ، دستگاه ها و لوازم صدابرداری ، صداگذاری و تدوین فیله های سینمایی و تلویزیونی ، لابراتورهای ظهور و چاپ فیلم های سینمائی ، تجهیزات تبدیل فیلم به دیجیتال ، تجهیزات نمایش فیلم ، سالن های نمایش فیلم و سینما و شبکه های نمایش ویدوئی خانگی .
رسیدگی به انواع جدید هنرهای تصویر دیجیتالی اعم از مالتی مدیا و یا فن آوری های جدید تصویری که به تبع زمان واردعرصه های تولید و پخش می شود .
تعیین قیمت و برآورد خسارت و بررسی کلیه اتفاق ها و حوادث مربوط به موارد فوق الذکر .

۴-۱

بررسی و ارزیابی و تعیین خسارت فیلمهای سینمایی و تلویزیونی ( اعم از بلند مدت ، کوتاه مدت ، مستند ، پویا نمایی ، تبلیغاتی)

بررسی و اظهار نظر درباره اختلاف های مربط به : ارزش گذاری فیلمهای سینمایی ، سریال های تلویزیونی ، تولید شبکه های نمایش خانگی ، فلیمهای کوتاه مدت ، مستند پویا نمایی و تبلیغاتی در زمینه فیلنامه ، کارگردانی ، فیلمبرداری ، مونتاژ ، تدوین ، صداگذاری و برآورد خسارت وارده به آنها .

۵-۱

رسیدگی به قراردادهای اختلاف های مربوط به دست اندرکاران تولید آثار سینمایی و دیگر عوامل تولید اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور تخصصی مربوط

بررسی و اظهار نظر درباره اختلاف های مربوطه به : سفارش دهندگان ، تهیه کنندگان ، سرمایه گذاران ، مجریان طرح ، شرکت های پخش و نمایش فیلم ، بازیگران ، نویسندگان ، فیلنامه ، کارگردانان فیلمبرداران ، تدوین گران ، چهره پردازان ، طراحان صحنه و لباس ، بدلکاران ، دستیاران و سایر عوامل تولید شاغل در سریال ها و فیلم های سینمایی تلویزیونی ، فیلم های سینمائی ، تولیدات شبکه های نمایش خانگی ، فیلم های کوتاه مدت داستانی ، پویا نمایی ، مستند ، تبلیغاتی ، تیزر تلویزیونی و سینمائی و امور مربوط به قانون حماین مولفین و مصنفین در تعیین حقوق معنوی ، تالیف ، نگارش ، پژوهش و اقتباس

۶-۱

رسیدگی و تشخیص و تعیین زمان و مکان تهیه و تولید و پخش انواع آثار تولید شده یا فن آوریهای هنری تصویری و نمایشی (لوکیشن)

بررسی و اظهار نظر درباره اختلاف های مربوطه به : تعیین صحت و سقم ، اصالت ، تاریخ و زمان تولید یا فیم برداری و ثبت آثاب متنوع تصویری با فن آوری های تصویر برداری در قالب های متنوع آنالوگ ، دیجیتال ، رایانه ای یا فن آوریهای جدید تر که نیازمند تحلیل و بررسی کارشناسی است تعیین قیمت و برآورد خسارت و بررسی کلیه اتفاق ها و حوادث مربوز به موارد فوق الذکر

۷-۱

بررسی و ارزیابی و تعیین خسارت نمایشهای صحنه ای و تلویزیونی ( تله تئاتر)

ارزش گذاری نمایشنامه های تئاتر و تلویزیون (تله تئاتر) و برآورد خسارت وارده

۸-۱

بررسی و ارزیابی فیلمهای سینمائی و تلویزیونی ( تله فیم )

ارزش گذاری فیلمنامه های سینمائی و تلویزیونی (تله فیم) و برآورد خسارت وارده

۹-۱

تشخیص و شناخت انواع سبک های ادبی و هنری در فیلم نامه و نمایش نامه نویشی

شناخت و طرز و شیوه وروش خاص مصطلح در ادبیات و آثار هنری که هنرمند در بیان افکار خود بکار می برد

۱۰-۱

بررسی و تشخیص تقلید تحریف ، سرقت ، کپی برداری آثار هنری در امور تخصصی مربوط

شناخت تفاوت آثار تقلیدی ، تحریفی ، سرقتی و کپی برداری شده از اصل و ابتکاری

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده های آنها

ارزیابی دام و فرآورده های آنها و تعیین خسارت وارده مربوط

1-2

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات فرآورده های آنها

ارزیابی طیور و فرآورده های آنها و تعیین خسارت وارده مربوط

1-3

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تجهیزات متعارف تولید و نگهداری دام و طیور

ارزیابی انواع وسایل بهره برداری و نگهداری دام و لوازم درمانگاهی دامپزشکی و کشتارگاهی و خسارت وارده

1-4

ارزیابی حق الامتیاز مجوز های واحدهای دامداری و دامپروری

پروانه های بهره برداری از دام و طیور و تاسیس داروخانه و درمانگاه های دامپزشکی و کشتارگاه ها و بسته بندی تولیدات دامی

1-5

تعیین اجاره بها و اجرت المثل جایگاههای متعارف (غیر صنعتی ) دام و طیور

ارزیابی اجاره بها و اجرت المثل ماهیانه و سالیانه جایگاههای متعارف دام و طیور

1-6

ارزیابی خوراک ، کنسانتره و مکمل های مصرفی دام و طیور

تشخیص و ارزیابی مواد اولیه خوراک و متراکم و مکمل های غذائی دام و طیور

1-7

تشخیص بیماریهای دامی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از مصرف دارو های دامپزشکی

تشخیص و ارزیابی داروهای دامپزشکی و تعین خسارت وارده ناشی از مصرف نامناسب و تغییر شرائط کیفی آنها

1-8

تشخیص ، ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از شرائط نگهداری و حمل و نقل دام و طیور و فرآورده های آنها

تعیین ویژگیهای شرائط نگهداری و حمل و نقل انواع دام و فرآورده های آنها

1-9

تشخیص ، ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از فرآورده های دامی فاسد شده

تشخیص و ارزیابی فرآورده های دامی قبل و بعد از بسته بندی در صنایع تبدیلی و نگهداری در سردخانه ، کشتارگاه و فروشگاههای مواد پروتئینی

1-10

رسیدگی به اختلاف فی مابین کارفرمایان مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی (دام و طیور)

-

*

دامپروری و دامپزشکی و گاوداری و گوسفندداری و مرغداری ( اعم از قیمت و محصول و خسارت وارده به آنها

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

بررسی و ارزیابی فرآورده های چوبی با توجه به نوع و درجه بندی و کیفیت آنها

شامل انواع فرآورده های چوبهای درختان اعم از جنگلی و غیره

1-2

تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد اولیه چوبی

شامل انواع مقطوعات چوبی جنگلی و باغی ، گرده بینه ، الوار ، تخته ، کاتین، تراورس، هیزم و غیره ( خشک شده یا نشده ) از نظر کیفیت و سلامت

1-3

تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد مرکب چوبی مانند اوراق فشرده چوبی و نیز انواع روکشها

شامل انواع تخته خرده چوب (نئوپان) تخته لایه ، LDF - OSB - HDF - MDF وانواع پانلهای چوبی ، انواع روکشهای چوبی و مصنوعی از نظر کیفیت ، کمیت و سلامت.

1-4

تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر مصنوعات چوبی ساخته شده از نظر نوع چوب مصرفی

کیفیت انواع چوبها

1-5

تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع محصولات سلولزی

شامل انواع خمیر کاغذ ، کاغذ ، مقوا ، کارتن و محصولات ساخته شده از آنها ، بسته بندی های کاغذی و کارتنی ، تیشو ، دستمال کاغذی و محصولات کاغذی بهداشتی

1-6

تعیین میزان خسارات وارده به چوبهای نگهداری شده در انبار

بررسی شرایط محیطی در انبارها

1-7

رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

رسیدگی به اختلاف فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور صلاحیتهای که قبلا گرفته اند

*

صنایع چوب و کاغذی، جنگل و سلولزی، دکوراسیون ، تزئینات و هنرهای زیبا

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1

ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارک ها و محصولات آنها و برآورد خسارت وارده

ارزیابی اراضی مزروعی و بایر که سابقه زراعی داشته و باتوجه به نوع محصولات و آب و خاک و میزان آن با سرایط مساعد آب و هوائی منطقه برای دیم کاری و سایر عوامل و برآورد میزان خسارات واده به اراضی و محصولات و ارزیابی باغات (آبی و دیم) مثمر و غیر ثممر و خزانه ها با توجه به عوامل فوق الاشاره و برآورد میزان خسارات وارده به باغات و محصولات آنها ارزیابی پارکها با توجه به نوع اشجار و درختچه های زینتی یا غیر زینتی و بوته گلهای چند ساله یا یکساله و برآورد میزان خسارات وارده به آنها و یا تولیدات آنها

2

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات

جهت تعیین اجارات و امتیازات املاک و باغات و مزارع کشاوری و همچنین حقوق افرادی که بنحوه مقتضی عوامل اجرائی در زمین دارند و نیازمند به تشخیص این نوع حقوق و امتیازات میباشند.

3

ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد

تشخیص و ارزیابی ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات روستائی و کشاورزی که در مور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند.

4

ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی

ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی که در مراحل مختلف اراضی کشاورزی شامل عملیات و آماده سازی (کاشت ، داشت ، برداشت) و عملیات بعد از برداشت و همچنین ارزیابی انبارهای لوازم یدکی موجود و لوازم اسقاطی یا از رده خارج شده

5

ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوها ، سردخانه ها ، محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

ارزش گذاری محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوهای غلات یا علوفه ای یا سردخانه ها ، محموله اهی محصولات و تولیدات کشاورزی و باغی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

6

تفسیرعکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

تفسیر عکسهای هوائی در مقاطع مختلف سالهای قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری (1358/4/5) با رعایت و تشخیص بر دایر ، بایر یا موات بدون اراضی از نظر کشاورزی و منابع طبیعی

7

تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

تشخیص دایر و بایر بودن اراضی کشاورزی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری (1358/4/5 ) یا تشخیص عدم دایر و بایر بودن اراضی کشاورزی قبل از تصویب قانون فوق الذکر و اعلام موات بودن اراضی

8

مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی ، باغات و مراتع و جنگل

مساحی نمودن اراضی کشاورزی ، باغات ، مراتع و جنگل و تفکیک و افراز نمودن آنها و شناسائی موقعیت

9

تشخیص اراضی جنگلی ، مراتع و بیشه زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها

شناسائی و تشخیص اراضی جنگلی ، مرتعی ، بیابانی ، چشمه زارها و رویشگاههای مختلف و جنگهای در دست کاشت یا اراضی زراعی (آبی ، دیم) با توجه به شرایط طبیعی حاکم بر منطقه مانند اقلیم ، خاک ، آب و غیره و نیز ارزیابی هر یک از آنها بر اساس توان تولید

10

ارزیابی فرآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارات وارده به آنها

ارزش گذاری به انواع فرآورده های محصولات فرعی جنگلی ، مرتعی ، انواع چوب های جنگلی ، علوفه مرتعی بر اساس میزان تولید در واحد سطح و تعیین میزان خسارت وارده به عرصه و اعیان آنها

11

خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی

تعیین نوعیت خاک از نظر بافت و نفوذپذیری و تشخیص رنگ و شور و یا قلیائی بودن و املاح طبقات خاک و تفسیر آنها برای مصارف کشاورزی ، بررسی و تشخیص و تعیین میزان آب مورد نیاز در زراعت ها و باغات ( مراتع و جنگلها)

12

ارزیابی زراعت ها و تولیدات گلخانه ای ، کشت بافت بذر و نهالهای اصلاح شده ژنتیکی

ارزش گذاری محصولات و تولیدات زراعی و گلخانه ای ، کشت بافت بذر و نهالهای اصلاح شده به طریق ژنتیکی

13

رسیدگی به اختلافات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و زمینهای کشاورزی

تشخیص اختلاف کشاورزان دراراضی مجاور و مشابه و مشترک با یکدیگر و نیز تعیین حدود و ثغور حقوقی ارتفاقی تعیین شده از قبل و مندرج در اسناد ثبتی و نیز در قولنامه ها و بیچاق که مالکیت آنها را محرز دانسته و نحوه مجاز از آنها

14

رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی

الف : رتبه یک- رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان مهندسین مشاور و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است
رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مهندسین مشاور و پیمانکاران که براساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور یا وزارتخانه و موسسات و سازمانها و شرکت های دولتی ، موسسات و سازمانها و شرکت های وابسته به دولت که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت بوده و بصورت بازرگانی و طبق قانون تجارت اداره میشوند ، نهادهای عمومی غیردولتی ، نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداریها و غیره که بین آنها و اشخاص حقیقی و حقوقی مبادله گردیده است

*

تشخیص حدود ثبتی.

 

*

تشخیص مراتع

 

*

عایدات کشاورزی

 

*

محصولات کشاورزی و اغنام و احشام

 

*

دامپروری

 

*

ممیزی املاک کشاورزی

 

*

تعیین حق کسب و پیشه و حقوق زارعانه

 

*

ارزیابی محصولات کشاورزی

 

*

ارزیابی اراضی مزروعی و باغات

 

*

تشخیص اراضی دایر و بایر

 

*

تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل

 

*

برآورد خسارت

 

*

اختلافات ملکی.

 

*

معابر کشاورزی

 

*

ارزیابی ابنیه روستایی

 

*

تشخیص و تطبیق حدود ثبتی.

 

*

اختلاف اراضی مزروعی و باغات و مراتع

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

*

تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علف های هرز و برآورد میزان خسارت وارده ناشی از آن

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

*

ارزیابی تالابها ، بیشه زارها و تعیین میزان خسارات وارده به آنها-

 

*

ارزیابی اکوسیستمهای مناطق زیست محیطی حیات وحش

 

1-1

تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده ناشی از آلودگی های محیط های طبیعی

تشخیص تعیین میزان خسارات ناشی از آلودگی های گوناگون به منابع آب و خاک ، هوا در محیط های طبیعی مانند رودخانه ها - تالاب ها - دریاچه ها - دریا ها - قنوات - چشمه ها - آبهای زیرزمینی - جنگل ها - بیشه زارها - کوهها - دشت ها

1-2

احراز و تعیین حدود مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

تشخیص و تعیین محدوده های مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شامل ( اثر طبیعی ملی - پارک های ملی - پناهگاه - حیات وحش - مناطق حافظت شده) و اکوسیستم های حساسس (کلی مناطق خشکی و آبی از سایر محدوده ها و عرصه ها)

1-3

تطبیق ضوابط و معیارهای صلاحیت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی بر محیط زیست طبیعی

جهت تطبیق ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی بر اساس ضوابط و استانداردهای مرتبط با گروههای مختلف موجود در دستورالعمل ضوابط زیست محیطی استقرار صنایع و واحدهای خدماتی سازمان محیط زیست طبیعی

1-4

تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده بر حیات وحش

جهت تشخیص و تعیین خسارات وارده بر حیات وحش با توجه به ضوابط و معیارهای موجود در قوانین سازمان حفاظت محیط زیست

1-5

برآورد ارزش اقتصادی اکوسیستم های حساس (مناطق چهارگانه)

تعیین ارزش اقتصادی منابع طبیعی (جانوران - گیاهان) در مناطق تحت مدیریت سازبمان محیط زیست(اثر طبیعی ملی - پارک ملی - پناهگاه حیات وحش - مناطق حفاظت شده) و اکوسیستم های حساس در (مناطق چهارگانه)

1-6

تشخیص و تطبیق اجرای قوانین و مقررات و ضوابط محیط زیست طبیعی

تطبیق موارد قانونی دادخواست ها با قوانین و مقررات و ضوابط مصوب سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص کلیه مسایل زیست محیطی طبیعی اعم از محلی - ملی - بنی المللی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

تشخیص و ارزیابی انواع پوست ، چرم ، و سالامبور و محصولات تولیدی آنها

تشخیص و ارزیابی انواع پوست حیوانات (اهلی - وحشی) و سالامبور (پوست نیم ساخته) چرم و محصولات آنها

1-2

تشخیص و ارزیابی انواع روده دام و تعیین شرائط استحصال و نگهداری و مصارف آنها

تشخیص و ارزیابی انواع روده (گاو و گوسفند ) و شرائط استحصال و نگهداری و مصرف و صدور آن

1-3

تشخیص و ارزیابی انواع کرک ، مو و پشم دام و پر پرندگان

تشخیص و ارزیاب انواع پشم ، کرک و مو دامها و پر پرندگان

1-4

تشخیص و ارزیابی وسایل و تجهیزات متعارف فرآوری محصولات دامی

تشخیص و ارزیابی وسایل و تجهیزات و تاسیسات فرآوردی انواع محصولات دامی

1-5

تشخیص و تعیین خسارت وارده ناشی از مصرف محصولات غیردامی و مصنوعی بجای طبیعی

تشخیص و ارزیابی محصولات مشابه و مصنوعی شیمیائی و غیر طبیعی از نوع دامی واقعی

*

کارخانجات مربوطه

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به انواع ماهیها و سایر آبزیان

ارزیابی و تشخیص و تعیین خسارت وارده به انواع ماهیها و آبزیان

1-2

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به محصولات و فرآورده های ماهیها و سایر آبزیان

تشخیص و ارزیابی خسارت وارده به ماهیها و سایر آبزیان و فرآورده های آنها (خاویار و غیره)

1-3

ارزیابی و تعیین خسارت وارده به وسائل و تجهیزات متعارف پرورش و صید ماهیها و سایر آبزیان

ارزیابی و تشخیص لوازم و تجهیزات صید و صیادی و پرورش ماهیها و سایر آبزیان اعم از مصرفی و تزئینی

1-4

ارزیابی و تشخیص جیره های غذائی ماهیها و سایر آبزیان و برآورد خسارت وارده به آنها

تشخیص و ارزیابی انواع جیره ها غذائی ماهیها و سایر آبزیان اعم از پرورشی و تزئینی

1-5

تشخیص بیماری های ماهیها و سایر آبزیان و تعیین خسارت وارده ناشی از شرائط زیست محیطی و صیادی

تشخیص بیماری های ماهیها و سایر آبزیان و خسارت ناشی از شرایط زیستی ، پرورشی و صیادی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

بررسی و اظهار نظر نسبت به مقررات قانون استخدام کشوری و آئین نامه های آن

آگاهی و تسلط به مقررات قانون استخدام کشوری و آئین نامه های آن و توانایی اظهار نظر نسبت به این مقررات

1-2

بررسی و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامی شرکتهای دولتی منصوب 1352/3/5 و آئین نامه های آن

آگاهی و تسلط به مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 52/3/5 و آئین نامه های آن و توانایی اظهار نظر نسبت به مسائل آنها

1-3

بررسی و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامی خاص موسسات و شرکتها و سازمانهای دولتی و غیردولتی و قراردادهای استخدامی و قراردادهای کار و کارگری

آگاهی و تسلط به مقررات استخدامی خاص سازمانها و شرکت ها و موسسات دولتی و غیردولتی و قانون کار و تامین اجتماعی و غیره . توانایی اظهار نظر نسبت به مسائل آنها

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

بررسی تشریفات گمرکی واردات کالا

بررسی کلیه قوانین و مقررات - واردات ، رسیدگی به امور مربوط تشریفات کالا از ورود تا ترخیص کالا در گمرک

1-2

بررسی تشریفات گمرکی صادرات کالا

بررسی کلیه قوانین و مقررات صادرات رسیدگی به امور مربوط به تشریفات صدور کالا در گمرک

1-3

تعرفه بندی کالا در گمرک

رسیدگی و تشخیص طبقه بندی کالا برا ساس سیستم HS ، یادداشتها و قواعد عمومی مربوط

1-4

رسیدگی به امور اقلام ممنوعه از لحاظ گمرکی

آشنائی و تشخیص قاچاق از لحاظ مصادیق قانون گمرک ، تطبیق مصادیق قاچاق به موجب قوانین خاص و یا قاچاق کالا (اقلام ممنوعه)

1-5

ترانزیت گمرکی کالا

رسیدگی به امور ترانزیت کالا طبق قانون گمرک ، رویه ای ( عرف) گمرکی و تشریفات مربوط به عبور کالا در مرزها

1-6

تعیین میزان مسئولیتهای نگهداری کالاهای خسارت دیده در اماکن گمرکی

تشخیص موارد کسر و اضافه تخلیه در رابطه با حقوق صاحبان کالا ، حقوق گمرکی و عوارض و مسئولیت متصدیان حمل ، انباردارها و کارگزاران در امر خسارتهای مربوط در اماکن گمرک

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

*

تشخیص صحت جری ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

 

1-1

تشخیص و رسیدگی صحت جریان تاسیس شرکت ها و موسسات غیرتجاری و امور مرتبط به سهام ( و سهم الشرکه )

رعایت مواد قانونی در اساسنامه - سهام تعهدی- آورده غیرنقدی پذیره نویسی- اوراق سهام - دفتر ثبت سهام - سهام ممتاز - نقل و انتقال سهام ( و سهم الشرکه )

1-2

تشخیص و رسیدگی صحت جریان تشکیل جلسات هیات مدیره

نحوه انتخاب - دعوت از اعضاء و حدنصاب تشکیل جلسه - اختیارات و وظایف - اتخاذ تصمیم- اختیارات و وظایف

1-3

تشخیص و رسیدگی صحت برگزاری امور مرتبط به مجامع عمومی

دعوت از سهامداران ( و شرکا ء ) - حدنصاب رسمیت جلسات - رعایت حدنصاب تصمیمات - وظایف قانونی ( قانون تجارت و اساسنامه )

1-4

تشخیص صحت جریان ثبت تصمیمات مجامع عمومی در خصوص تعدیل سرمایه ، انحلال و تصفیه شرکتها

گزارش هیات مدیره - گزارش بازرس قانونی - تصویب توسط مجمع - مهلت قانونی - واریز نقدی و یا تبدیل مطالبات ( افزایش ) رعایت قانون و مقررات در انحلال و تصویب آن - وظایف مدیران تصفیه - ختم تصفیه

1-5

رسیدگی جریان مرتبط با ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی

تشخیص و رسیدگی رعایت موازین قانونی و آئین نامه ها در خصوص اقدامات انجام شده

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

ارزیابی و تعیین قیمت کتابهای فارسی

تعیین قیمت کتاب های فارسی با توجه به موضوع و مندرجات کتاب ، تاریخ انتشار و اعتبار مطالب و کیفیت ظاهری کتاب در زمان بررسی

1-2

ارزیابی و تعیین قیمت مقالات و نشریات ادواری فارسی

تعیین قیمت با توجه به نوع و فراوانی و کاربرد مطالب

1-3

ارزیابی و تعیین قیمت کتب و نشریات آسیب دیده فارسی بر اثر عوامل مختلف

برآورد خسارت وارده به کتب و نشریات با مقایسه قیمت قبل و بعد از خسارت وارده به آنها

1-4

رسیدگی به اختلافات بین امانت دهنده و گیرنده کتب و نشریات فارسی در کتابخانه ها (در امور تخصصی)

موضوع بررسی و گزارش دیرکرد و آسیب واده به مطالب کتب و نشریات امانت داده شده با توجه به نمونه های مشابه موجود (امانت داده نشده )

1-5

ارزیابی و تعیین قیمت کتب و نشریات فارسی و خارجی اعم از سالم و آسیب دیده

تعیین قیمت کتب و نشریات فارسی با توجه به قیمت روز بازار و قیمت پایه کارشناسی

1-6

رسیدگی به اختلافات مربوط به کپی برداری از متون کتب و نشریات

مقایسه دقیق متون مورد اختلاف و تهیه گزارش تفضیلی از مشابهات با توجه به ادعای طرفین

1-7

ارزیابی کمی و کیفی ابزار ، وسایل و امکانات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه گزارت فنی

ارزیاب کلیه وسائل و امکانات کتابخانه ها شمال منابع الکترونیکی و مواد مصرفی کتابخانه ها و مراکز نگهداری اسناد

1-8

رسیدگی به مسائل مورد اختلاف بین ناشران ، نویسندگان ، مترجمان ، ویراستاران ، صفحه آرایان و تصویر گران کتب و نشریات (شامل تهیه متون ، ترجمه ، کپی کردن ، سرقت ادبی ، تقلید سبک ، نگارش و ترجمه ) بر حسب لزوم و ارجاع

بررسی موارد اختلاف و تطبیق و مقایسه نمونه های ذیربط و تهیه گزارش تفضیلی

1-9

ارزیابی کتب و نشریات

برآورد قیمت کتب و نشریات مورد بررسی با توجه به کیفیت و موضوع ذیربط ، میزان استفاده و کارکرد آنها و تعیین قیمت روز بازار و همچنین قیمت پایه کارشناسی

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

*

اظهار نظر در خصوص تطبیق وضعیت آموزشی با قوانین و مقررات مربوط

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

*

ارزیابی میزان دستمزد کارهای انجام شده توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به مسافرهای سیاحتی و زیارتی

مسافرت و گشت به صورت انفرادی یا جمعی ، داخلی یا خارجی ، تهیه بلیط و حمل مسافر از طریق آژانسهای مسافرتی بصورت زمینی ، هوائی یا دریایی

1-2

بررسی و اظهار نظر در خصوص استفاده از اماکن اقامتی

شامل: هتل ، مهمانسرا ، مهمانپذیر ، مسافر خانه ، متل ، کمپ ، هتل آپارتمان و موارد مشابه

1-3

بررسی و اظهار نظر در خصوص استفاده از اماکن پذیرائی

شامل ، رستوران ، سلف سرویس ، غذاخوری ، کافی شاپ ، تالار ، سالن ، شرکتهای پیمانکاری تهیه و طبخ و سروغذا و موارد مشابه

1-4

بررسی و اظهار نظر در خصوص موقعت محلی و اماکن اقامتی ، پذیرائی و آزانسهای مسافرتی

بررسی از نظر موقعیت محلی بنا ، ستاره و درجه محل اقامتی ، مقدار پخت غذا و پخش و فروش آن و تعداد پذیرش مسافر و فروش بلیط

1-5

تعیین حق الامتیاز و درجه بندی در امور تخصصی مربوط

تعیین حق الامتیاز لوح از نظر ستاره و درجه محل اقامتی ، محل پذیرائی و غذاخوری ، موقعیت محل آزانس و موارد مشابه تخصصی در رشته مربوطه

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1

امور مربوط به مترجمی زبان انگلیسی

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1

بررسی و تعیین علل وقوع آتش سوزی در اماکن

تعیین علت وقوع حریق در اماکن از لحاظ عمد یا غیر عمد بودن و مشخص نمودن کانون آتش سوزی و عوامل موثر در ایجاد و تشدید گسترش آن

2

بررسی و تعیین علل وقوع آتش سوزیهای منجر به فوت

تعیین علت وقوع آتش سوزی از لحاظ عمد یا غیر عمد بودن که منجر به فوت گردیده و در صورت عمدی بودن عامل آتش سوزی چه از طرف متوفی (خود سوزی) و یادیگر اشخاص مشخص گردد.

3

بررسی و تعیین علل آتش سوزی و مزارع و مراتع و جنگلها

تعیین علت وقوع آتش سوزی در مزارع و مراتع و جنگلها از نظر نوع و خصوصیات مواد و تاثیر متقابل آنها و نوع واکنشهای منجربه تولید حرارات و نهایتا شعله وری

4

بررسی و تعیین علل آتش سوزیهای خاص (مانند آتش سوزی در هواپیما ، قطار ، مترو و کشتی و خودرو)

تعیین علت وقوع آتش سوزی در هواپیما ، قطار ، مترو و کشتی و خودرو در ارتباط با سیستم برق ، نوع سوخت و سیستم سوخت رسانی و مشخص نمودن عامل آتش سوزی به لحاظ عمد یا غیر عمد

5

بررسی و اظهار نظر در خصوص تجهیزات امور ایمنی و آتش سوزی

تعیین انواع تجهیزات ایمنی در آتش نشانیها متناسب به محل مربوطه

6

برآورد هزینه ایمنی و آتش نشانی و خسارت وارده به تجهیزات آتش نشانی

تعیین میزان هزینه تجهیزات آتش نشانی و خسارت وارده بر تجهیزات مربوطه

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

تشخیص کارآئی سلاح و شناخت مهمات و تعیین میزان تخریب آن

- تشخیص سالم بودن و یا عیب و نقص فنی .
- شناسائی انواع مهمات و کارآئی آنها .
- تاثیر میزان قدرت و بردسلاح و مهمات.

1-2

ارزیابی سلاحهای شکاری

ارزیابی انواع سلاحهای شکاری و قیمت تجاری سلاحها در دعاوی مطروحه بر اساس قیمتهای روز

1-3

تعیین زمان تقریبی تیرابندازی و ظهور شماره های مخدوش بر روی سلاح

- انجام آزمایش بر روی سلاح جهت تعیین زمان تیراندازی - ظاهر نمودن شماره های مخدوش سلاح - تعیین قدرت برد و نفوذ گلوله شلیک شده از سلاحهای مورد نظر

1-4

بررسی و مقایسه گلوله و پوکه استفاده شده در جنایت (جنائی) و انتساب آنها به سلاح مظنون

- تعیین کالیبر سلاح
- شناسائی سلاح متعلقه.
- انجام مقایسات میکروسکوپی بر روی مدارک جنائی و انتساب و ی اعدم انتساب آن به سلاح مظنون

1-5

آنالیز مواد محترقه ، آزمایش ذرات باقیمانده باروت و سرب بر روی بدن و لباس

- تشخیص ذرات باقیمانده ناشی از شلیک و بقایای باروت - انجام آزمایش شیمیائی بر روی لباس جهت تعیین محل ورود و خروج گلوله فاصله و مسیر تیراندازی - آنالیز مواد محترقه و تعیین استاندارد و غیر استاندارد بودن

1-6

بررسی اجساد و البسه آنان و مصدومین حوادث تیراندازی و انفجار مواد محترقه و منفجره

تشخیص محل های ورود و خروج گلوله و اصابت مواد محترقه به مصدومین و متوفیان.
- تعیین مسیر و فاصله اصابت گلوله به آنان.
- تعیین نوع سلاح و ماد محترقه و منفجره مورد اصابت

1-7

بررسی و بازسازی صحنه های تیراندازی و انفجر مواد محترقه و منفجره سبک

- بررسی صحنه تیراندازی - استماع اظهارات متهم و شهود در خصوص صحنه وقوع حادثه - تعیین محل ورود و خروج گلوله نحوه وقوع حادثه - تعیین نوع سلاح و مواد انفجاری و فاصله انفجار - تعیین عمد یا سهوی بودن تیراندازی و انفجار

1-8

تفکیک قتل از خود کشی و تشخیص نحوه اصابت گلوله یا مواد منفجره و محترقه

- بررسی صحنه تیراندازی و بازسازی صحنه وقوع حادثه.
- تفکیک قتل از خود کشی در حوادث.
- تیراندازی و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک
- تشخیص اصابت گلوله مستقیم یا غیر مستقیم.

1-9

بررسی عملکرد مامورین نظامی یا انتظامی در بکارگیری سلاح و انطباق با قانون مربوط

- تعیین نحوه عملکرد مامورین نیروهای مسلح در تیراندازیهای انجام شده.
- بررسی و انطباق عملکرد آنان با قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری.
- تعیین میزان قصور اشخاص در صحنه تیراندازی و انفجار مواد منفجره و محترقه سبک

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

بررسی و تشخیص حوادث انفرادی

منظور از حوادث ناشی از کار فردی ، سوانحی با عوارضی که منجر به نقص عضو یا فوت فرد می انجامد

1-2

بررسی و تشخیص عوامل موثر در بروز حادثه

منظور مشخص نمودن عامل یا عواملی که موجب بروز حادثه شده است

1-3

رسیدگی به بهداشت محیط کار

منظور رعایت عوامل بهداشتی محیط کار برای جلوگیری از بروز حادثه و بیماریهای حرفه ای

1-4

رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاهها

منظور رعایت عواملی که موجب پیشگیری از بروز حادثه می گردد.

1-5

رسیدگی به اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما در بررسی حوادث ناشی از کار

منظور مشخص نمودن مقصر اصلی در بروز حادثه می باشد

1-6

بررسی حوادث جمعی

منظور حوادثی می باشد که منجر بنقص عضو یا فوت و یا توام برای تعدادی از افراد شده باشد

1-7

بررسی عوامل بروز بیماریهای شغلی و حرفه ای

منظور عوارضی هستند که در اثر بخارات شیمیایی مضر و یا انجام کار بروشهای نا ایمن و عدم رعایت اصول ارگونومی در انجام کار و در دراز مدت به وجود آمده باشد

1-8

رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران ، مشاوران و کارفرمایان در امور ایمنی و حفاظت کارگاهها

منظور مواردیست که در ارتباط با جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار میباشد.

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-1

رسیدگی به نحوه انجام وظائف افراد و شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی و تعیین میزان مسئولیت های مربوطه

 

1-2

رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن خصوصی

 

1-3

رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن دولتی و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولتی

 

1-4

رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اسناد طبقه بندی شده دولتی و تعیین میزان مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول حفاظت آنها

 

1-5

رسیدگی به نحوه مراقبت و حفاظت از امنیت افراد

 

1-6

رسیدگی و اظهار نظر در خصوص نحوه اجرای طرح های امنیتی و مراقبتی موسسات و افراد حقیقی و حقوقی مجری مراقبت از بانکها ، موسسات مالی و اعتباری

 

1-7

رسیدگی به اختلاف بین شرکتهای حفاظتی با طرف قرارداد

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-

بررسی و شناخت مواد محترقه و منفجره (ناریه)

 

2-

بررسی علل وقوعانفخار ناشی از مواد محترقه و منفجره

 

کد

عنوان صلاحیت

توضیحات

1-

بررسی و ارزیابی خدمات دانش فنی بیوتکنولوژی

 

2-

بررسی و تشخیص صحت انواع تست های تخصصی (روند انجام ، مواد و کیت ها) با استفاده از روش های مولکولی

 

کلیه حقوق برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری محفوظ است. طراحی ، اجرا و پشتیبانی RMS